Forvaltningsdata

Forvaltningsdata har ansvaret for grunddataregistrene, Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI), Danmarks Adresseregister og Danske Stednavne. 

Forvaltningsdata arbejder med at sikre korrekte, opdaterede, entydige og lettilgængelige grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne. Herudover har vi ansvaret for administrativ ajourføring af data i GeoDanmark-registret. Endvidere varetager vi den overordnede myndighedsopgave på adresseområdet, herunder vejledning og information om fastsættelse af adresser. Vi er klageinstans vedrørende kommunernes fastsættelse af adresser. Vi indgår aftaler med andre myndigheder om indhentelse og anvendelse af deres data i sammenhæng med SDFE’s egne data. Endelig huser vi en juridisk enhed, som bl.a. bistår hele styrelsen med lovgivningsarbejde, generel juridisk bistand, udbud og gennemgang af kontrakter.

Kerneopgaver

  • Danmarks Adresseregister, Danmarks Administrative Geografiske Inddeling og Danske Stednavne.
  • Lovgivning om adresser, herunder vejledning og information om adresser samt klageinstans på adresseområdet.
  • Lovgivningsarbejde samt generel juridisk bistand i forbindelse med styrelsens arbejde, f.eks. gennemgang af kontrakter og udbud
  • Indhentning af andre myndigheders data til brug for supplering/kobling eller ajourføring af egne data.
  • Ajourføring af data i forvaltningsprocesser, herunder administrativ ajourføring af GeoDanmark-data.


Kontorchef: Line Elikofer