Kortlægning

Kontor for Kortlægning producerer topografiske kort og andre målrettede geospatiale produkter til både civilt og militært brug. Produkterne understøtter Forsvarets, det koordinerende myndighedsberedskabs og det civile samfunds behov, herunder i Grønland og Arktis. Kontoret har endvidere ansvar for forvaltning af stednavne.

Kortlægning er også ansvarlig for kortlægning i Grønland og Færøerne (på forsvarsområdet). I den forbindelse vil Kortlægning bidrage til at løfte SDFE’s ambition om at levere datafundamentet for modernisering i Grønland og suverænitetshåndhævelse i Arktis. En stor del af SDFE’s internationale arbejde vedrører Arktisk og kortlægning, hvorfor Kortlægning varetager den internationale koordinering i styrelsen.

 Kontorchef: Line Elikofer