Databank

Databank-kontoret er omdrejningspunkt for opbygning af en sammenhængende datainfrastruktur, hvor data fra mange forskellige kilder fungerer sammen på en måde, så de kan bruges sammen i forskellige sammenhænge. Vi har til opgave at koordinere og facilitere implementering af den danske infrastruktur for geografisk information, og at dataindholdet er kombinerbart i forhold til bred anvendelse indenfor digital forvaltning. Ift Strategi 2020 er opgaverne særligt relevante for målet om at skabe det gode beslutningsgrundlag og indsatsområdet om, at forskellige data kan bruges sammen.

Kerneopgaver

  • Fastlægge og sikre overholdelse af tværgående dataarkitektur
  • Facilitere samarbejde om udvikling af relevante krydsreferencer
  • Koordinere og facilitere etablering af sammenhængende datamodeller
  • Drive og udvikle platform  til håndtering af data i en række fagregistre
  • Drive og udvikle en fælles databank, der samler data, der skal kunne bruges sammen 

Kontorchef: Thorben Brigsted Hansen