Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies
  • Vi får de mange data til at skabe værdi – for den enkelte og på tværs af institutioner

  • Vores data skal let kunne anvendes sammen med andres myndighedsdata. Det er en løftestang for at effektivisere, modernisere og skabe integrerede forvaltningsløsninger.

  • Langt de fleste data stiller vi gratis til rådighed. Og vi distribuerer dem via internettet, så det er let at høste alle gevinsterne.

  • Med digitaliseringen, data og datadistribution er vi med til at modernisere den offentlige sektor på tværs.

  • Når data bruges intelligent, så understøtter de, at der skabes vækst og arbejdspladser i virksomheder.

  • Både nationalt og internationalt er der en stadig voksende efterspørgsel efter data og hvordan de kan bruges til politikudvikling, forvaltningen og til privat forretningsudvikling.

1-icon.png

Indsamling af data

Aktuelle data er afgørende for forvaltningen. Dette behov kan kun indfris ved at starte med en hyppig og løbende indsamling af data. Dataindsamling foregår ved hjælp af satellitter, fly, manuel indberetning og crowdsourcing.

Læs mere

2-icon.png

Behandling af data

Det er vigtigt, at vi kan stole på, at de data vi bruger, er i orden. Derfor er kvalitetssikringen af data afgørende. Specielt når data bruges som administrationsgrundlag og nogle gange også som juridisk grundlag. Standardisering af data har også stor betydning og særligt når data skal fungere effektivt sammen på tværs. 

Læs mere

3-icon.png

Distribution af data

Adgangen til data skal være let, sikker og pålidelig. Der bruges betydelige ressourcer på at sikre let tilgængelighed og høje oppetider for distributionen af geodata via internettet. Kortforsyningen tilbyder en række frie geodata og web-tjenester.

Læs mere

4-icon.png

Anvendelse af data

Datas nytteværdi realiseres først, når de tages i brug. I 2013 blev anvendelserne af data udvidet bredt, specielt i forbindelse med frigivelsen af grunddata. Nye, innovative løsninger har åbnet for nye vækstmuligheder i den private sektor og effektivisering i offentlige institutioner.

Læs mere

Nyheder

Forside_1170x658_Hent_Data.jpg

Landkort, Danmarks Højdemodel og mange andre data

Landkort, Danmarks Højdemodel, stednavne, fikspunkter og mange andre data er stillet gratis til rådighed for virksomheder, borgere og den offentlige sektor. De frie data må anvendes til alle formål.

Gode grunddata på vej