Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies
Om_Os_Top_Banner_870x200.jpg

Data der giver Danmark gevinster

I Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering arbejder vi for en bredere anvendelse af data til modernisering og effektivisering af den offentlige administration. Vi vil også skabe bedre rammer for vækst i den private sektor via lettilgængelige offentlige data.

Data er det 21. århundredes råstof: drivkraften for både private og offentlige virksomheder. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering vil fremme den bedst mulige samfundsmæssige udnyttelse af data.

Vores mål er:

undefined


Styrelsen har en central rolle i tværoffentlige samarbejder om data og digital infrastruktur, og har bl.a. en betydende rolle i grunddataprogrammet herunder som ansvarlig for den fællesoffentlige Datafordeler. 


Styrelsen arbejder for lettilgængelige data for både den offentlige og private sektor. Det er afgørende, at anvendelsen og nytten af den offentlige sektors data og geodata øges. Vi lægger derfor stor vægt på at skabe tværoffentlige digitale sammenhænge for data.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er ansvarlig for infrastrukturen for geografisk information, og har ansvaret for referencenettene, der er grundlag for opmåling og kortlægning i Danmark, Færøerne og Grønland. Desuden er styrelsen ansvarlig for landkortlægning i Danmark, Færøerne og Grønland, samt adresser, stednavne, Danmarks højdemodel og flere andre datasæt.

Styrelsen understøtter desuden bl.a. Forsvaret med geodata både nationalt og internationalt. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering repræsenterer Danmark i internationale geodata-samarbejder bl.a. i EU, FN (UN-GGIM), mm. og repræsenterer Danmark i det arktiske samarbejde (ASDI) under Arktisk Råd.

D-Skaber-nytte_Perspk_1170x658.jpg

Nyheder