Internationale samarbejder

SDFE samarbejder med mange organisationer i andre lande om at koordinere og udvikle brugen af geografiske data i fx EU, FN og det arktiske område

Vi stiller data til rådighed, udveksler erfaringer om datapolitik, metoder og standarder – samt om hvorledes man kan bringe data i spil. Nedenfor finder du en kort beskrivelse af disse samarbejdsfora.