Kortlægning af Grønland og Færøerne

Et moderne samfund har brug for et vedligeholdt, digitalt, topografisk kortgrundlag, der kan understøtte stort set alle aspekter af samfundets aktiviteter. Det er til gavn for både de mennesker, som bor og lever der, de virksomheder, der producerer og driver forretning, samt for den offentlige forvaltning

Grønland – pilotprojekt 2015-2017

Forældede kort og en smeltende indlandsis, der forandrer landskabet i Grønland har skabt et behov for nye digitale kort til gavn for blandt andet miljøet, turismen og redningsberedskabet.

Derfor er der i 2015-2017 gennemført et pilotprojekt, der har kortlagt et areal af Grønland på ca. to gange Danmarks størrelse i en målestok i 1:50.000. De nye landkort er digitale, hvilket gør dem mere fleksible og understøtter, at data kan kombineres på mange forskellige måder.

Projektet har leveret en række korttjenester med data, der er målrettet konkrete anvendelser. På Kortforsyningen.dk er det muligt at downloade data, som gør det muligt at visualisere, bearbejde, analysere og sammensætte data til den form, brugeren måtte ønske. Derudover er designet tre korttjenester, der viser kort med et foruddefineret indhold, som er målrettet specifikke formål. Endelig er der til demonstrationsbrug og for at vise mulighederne med de nye datasamlinger udviklet en 3D-panoramatjeneste for området Tasiilaq. Der er link til en video af denne tjeneste i faktaboksen til højre.

Den nye kortlægning skal bidrage til udviklingen af den grønlandske forvaltning og infrastruktur samt den økonomiske udvikling. Præcise og detaljerede kort er desuden vigtige i forbindelse med klima- og miljøovervågning, redningsberedskab, erhvervsudvikling, turisme og som sikkerhed for de, der færdes i naturen.

Pilotprojektet er finansieret af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, og gennemført i tæt samarbejde med Grønlands Selvstyre og Asiaq (Grønlands Forundersøgelser).

Færøerne – ny landkortlægning klar i 2018

SDFE er i gang med en ny landkortlægning af hele Færøerne i samarbejde med den færøske kortmyndighed Umhvørvisstovan.

Data forventes i løbet af 2018 at blive tilgængelige i forskellige skalaer, så brugerne kan kombinere og sammensætte relevante data til konkrete formål. Det betyder, at blandt andet myndighederne, beredskabet og turistindustrien kan bruge dem til temakort, arealplanlægning, redningsaktioner mm.

I modsætning til landkortdata i Danmark og Grønland, er landkortdata over Færøerne på nuværende tidspunkt ikke udstillet som frie data. 

Samarbejde om myndighedsopgaver

SDFE samarbejder løbende med de relevante myndigheder i Grønland og på Færøerne om de myndighedsopgaver, der løses af SDFE. Ud over de nævnte kortlægningsprojekter er SDFE også ansvarlig for at vedligeholde og ajourføre højdesystemet i Grønland og på Færøerne, som danner grundlaget for kortlægningen og forskellige forvaltningsopgaver.

Ud over den løbende kontakt holder vi kontaktudvalgsmøde med det grønlandske selvstyre en gang om året, hvor der gøres status for de projekter, der er i gang, samt diskuteres muligheder for nye samarbejdsområder.

SDFE repræsenterer også Grønland og Færøerne i forskellige internationale sammenhænge, fx i EuroGeographics.

Kontakt

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Landkort og topografi

Her kan du få mere viden om, hvordan vi laver landkort og topografiske data.

Læs mere om landkort og topografi

Hent data

Du kan finde vores landkort og topografiske kort på kortforsyningen.

Gå til kortforsyningen