kørende bil med måleudstyr

Referencesystemer

Et referencesystem er en vedtagen opskrift på, hvordan man tilknytter en koordinat til et punkt i landskabet. Derfor kan et punkt i landskabet, fx toppen af en bakke, beskrives med mange forskellige koordinatværdier: Koordinaten er afhængig af det benyttede referencesystem

ITRS

SDFE deltager i globale geodætiske samarbejder, der arbejder for at udvikle referencesystemer, der så nøjagtigt som muligt afspejler Jordens faktiske forhold. Det sker bl.a. gennem samarbejdet i IERS, International Earth Rotation and Reference Systems Service, der står bag det globale referencesystem ITRS, International Terrestrial Reference System.

IERS opsamler data og analyser fra geodætiske myndigheder og forskningsinstitutioner over hele verden. Det sikrer, at de er målt og udført efter de standarder, der definerer det globale referencesystem, og beregner herfra de omregningsformler (transformationer) og koordinater, der gør, at data opsamlet på tværs af landegrænser og kontinenter kan anvendes sammen. 

IERS' transformationer gør det globale referencesystem praktisk anvendeligt. Det gør de ved at definere en referenceramme, ITRF. Referencerammer redefineres jævnligt, efterhånden som der opsamles nye observationer og ny viden om jordoverfladens bevægelser.

Hvis man ikke arbejder globalt, men holder sig til et enkelt land eller kontinent, er det praktisk med et referencesystem (og en tilhørende referenceramme), som er fastgjort på det enkelte kontinent, så koordinater for punkter i landskabet ikke ændrer sig efterhånden som kontinentet bevæger sig. Kontinentaldriften er typisk på 3-5 cm pr. år, så allerede efter få år overstiger driften den nødvendige nøjagtighed for langt de fleste moderne geodata.

Europa, ETRS89

I Europa har man vedtaget at arbejde inden for det Europæiske Terrestriske Referencesystem, ETRS89, som organisationen EUREF, står bag.

Ligesom ITRS har ETRS89 en tilhørende referenceramme, ETRF, som gør systemet praktisk anvendeligt. ETRS89 og ETRF følger den observerede kontinentaldrift, så hvis en koordinat målt i forhold til ETRS89 ændrer sig, skyldes det lokale forhold, fx landhævning eller -sætning.

Vedligeholdelsen af ETRF kræver, at man over hele Europa løbende overvåger kontinentaldriften. I Danmark er det SDFE, der står for denne overvågning gennem et net af kontinuerligt observerende satellitobservationsposter, der indgår som en del af SDFEs løbende geodætiske opmåling af landet.

Kontakt