kort med markører

Geodæsi og referencenet

SDFE er myndighed for geodæsi. Vi gør den geodætiske forsknings internationale landvindinger praktisk anvendelige i Danmark, Grønland og Færøerne

Det gør vi gennem løbende opmåling, vedligeholdelse af landsdækkende nationale referencenet  og tilvejebringelse af anden geodætisk infrastruktur.

SDFE driver og vedligeholder de nationale referencenet i Danmark, Grønland og Færøerne, som sikrer, at der er en entydig sammenhæng mellem steder på kortet og steder i virkeligheden.

SDFEs referencenet indgår i europæiske og globale samarbejder om overvågning af jordoverfladens bevægelser. Det er nøglen til at gøre “sted” til et veldefineret begreb gennem etableringen af stabile koordinater på en foranderlig jordoverflade.

Referencenettene består rent fysisk af afmærkede punkter i landskabet, “fikspunkter”. For at kunne anvende et fikspunkt skal det have tilknyttet en præcist målt koordinat. Derfor vedligeholder vi fikspunktsnettene både ved jævnligt at nyopmåle og ved at etablere og indmåle nye fikspunktopmærkninger, der hvor gamle er gået tabt, fx på grund af nybyggeri eller anlægsarbejder.

Historisk har der været anvendt flere forskellige geodætiske koordinatsystemer i Danmark, Grønland og Færøerne. Derfor leverer og vedligeholder SDFE også koordinattransformationssystemer, som kan regne om mellem de forskellige systemer, og som sikrer, at gamle og nye opmålingsdata kan anvendes sammen. Se i øvrigt publikationer om de enkelte systemer, samt siden med opslagsord for mere information om koordinatsystemer.

Nutidig opmåling foregår næsten udelukkende med brug af GNSS, ofte med brug af en kommerciel RTK-tjeneste. Som myndighed for opmåling registrerer og kontrollerer SDFE de godkendte RTK-tjenester.

Kontakt

Geodæsi

Geodæsi er videnskaben om jordens størrelse og form. Uden kendskab til disse parametre er det umuligt at udtale sig om hvor på planeten man befinder sig. Derfor er geodæsi fundamentalt for både produktion og anvendelse af geodata.