Flyfotos og laserscanning

Opdateret og nøjagtig viden om vores landskab og bebyggelser bruges af både offentlige myndigheder, virksomheder og borgere. Derfor kortlægger SDFE hvert år Danmark i fugleperspektiv med flyfotos

Flyfotos benyttes blandt andet til produktion af ortofotos, der igen benyttes til opdatering af topografiske kort. Laserscanning fra fly er i løbet af de senere år blevet den mest almindelige metode til indsamling af højdedata. Bl.a. er Danmarks Højdemodel baseret på laserscanning.

Flyfotos

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har stået for optagelsen af flyfotos i mange år og har derfor en omfattende samling af fotos, der går tilbage til 1945. I dag sker fotograferingen via GeoDanmark-samarbejdet med landets kommuner. Flyfotos og orienteringer bruges til produktion af GeoDanmark vektordata samt tilproduktion af ortofotos. Begge produkter danner grundlag for offentlig sagsbehandling og udstilles som frie data via datafordeleren.

Siden 2008 har Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering også stået for at indsamle flyfotos om sommeren til produktion af ortofotos via samarbejde med andre offentlige partnere. Slutproduktet ortofotos fra sommerhalvåret bliver bl.a. brugt som grundlag for sagsbehandling, præsentationer og planlægning hos de offentlige partnere.