Billede fra færøerne

Færøerne

SDFE samarbejder med de relevante myndigheder på Færøerne om geodata og kortlægning

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har i samarbejde med den færøske kortmyndighed Umhvørvisstovan udarbejdet et nyt moderne digitalt kortværk over Færøerne, som har været tilgængeligt fra slutningen af 2018. 

Færøerne overtog ansvaret for landkortlægningsområdet den 1. april 2019.  Det betyder, at hvis du har brug for kort eller geodata over Færøerne eller har spørgsmål i øvrigt om færøske geodata, så skal du henvende dig til den færøske kortmyndighed Umhvørvisstovan.

Ved overtagelse af landkortlægningen sondres der imellem de forskellige typer af opgaver, der udføres med hjemmel i lov om stedbestemt information. Den færøske og danske opgavevaretagelse på landkortområdet tager udgangspunkt i en fælles redegørelse, der beskriver myndighedsopgaver vedrørende landkortlægning. Redegørelsen er udarbejdet i et samarbejde mellem færøske og danske myndigheder. 

Færøerne

Kontakt