Færøerne

SDFE samarbejder løbende med de relevante myndigheder på Færøerne om de myndighedsopgaver, der løses af SDFE.

SDFE også ansvarlig for at vedligeholde og ajourføre højdesystemet på Færøerne, som danner grundlaget for kortlægningen og forskellige forvaltningsopgaver.

Ny landkortlægning klar i 2018

SDFE er i gang med en ny landkortlægning af hele Færøerne i samarbejde med den færøske kortmyndighed Umhvørvisstovan.

Data forventes i løbet af 2018 at blive tilgængelige i forskellige skalaer, så brugerne kan kombinere og sammensætte relevante data til konkrete formål. Det betyder, at blandt andet myndighederne, beredskabet og turistindustrien kan bruge dem til temakort, arealplanlægning, redningsaktioner mm.

I modsætning til landkortdata i Danmark og Grønland, er landkortdata over Færøerne på nuværende tidspunkt ikke udstillet som frie data.