datamodellering

Datamodellering

Data kan skabe mere værdi, hvis det er muligt at genbruge eller at kombinere forskellige data. Den mulighed sikrer vi ved hjælp af datamodellering

En myndighed kan sikre kombinerbarhed mellem forskellige data via datamodellering. Datamodeller er en dokumentation af indholdet og strukturen af data. Modellen indeholder også definitioner af begreberne i data. Dokumentation er vigtig i forhold til, at vores brugere af data og udviklere af løsninger til data kan få det fornødne indblik i, hvad data indeholder, og hvordan data kan anvendes og sammenstilles med andre data.

Digital forvaltning og views

Vi har i modelleringen af vores data tilstræbt at opstille generiske og robuste modeller, som indeholder den logik, de informationer og de sammenhænge, der gør data til et bærende fundament i den digitale forvaltning. Vores datamodeller er opstillet på en måde, der gør det muligt for os at etablere behovsstyrede versioner (også kaldet views) af datamodellerne.

INSPIRE-EU-direktivet stiller krav om at natur- og miljødata stilles til rådighed efter de regler og strukturer, som direktivet definerer. SDFE kan lave en udstilling af INSPIRE-data som views på de danske datamodeller. Vi kan således tilpasse præsentationen og indholdet af de konkrete datasæt på lige præcis den måde, som opfylder det konkrete behov hos brugerne.

Modelregler for grunddata og modelregler for dataforsyning

Grunddataprogrammet er et stort og bredt program. Det rækker over flere forskellige forvaltningsområder, der mere eller mindre er relateret til hinanden. For at brugerne kan udveksle og genbruge grunddata let og fleksibelt, er det nødvendigt, at datamyndighederne arbejder ud fra en fælles datamodel.

Digitaliseringsstyrelsen har sammen med bl.a. SDFE lavet et sæt af fælles modelregler. Med dem i hånden kan myndighederne modellere deres data, så de nemmere kan udveksles og bruges sammen med andre data.

Modelregler for dataforsyning

Ikke alle data i den offentlige sektor er grunddata. Det er ikke ensbetydende med, at andre data ikke med fordel kan være en del af infrastrukturen og dermed gøre nytte og bringe værdi hos andre myndigheder.

Vi har defineret – med udgangspunkt i Modelregler for grunddata – et regelsæt for modellering af data (ikke-grunddata). Dette regelsæt kan anvendes af andre myndigheder, der vil bidrage med indhold til datainfrastrukturen.

Ved at tage udgangspunkt i Modelregler for dataforsyning opnår man som dataejer og myndighed en række fordele:

  • Data modelleres, så de let kan indgå i digital forvaltning (og samtidig overholde krav fra INSPIRE, hvor dette er relevant).
  • Der modelleres efter et standardiseret, velafprøvet og veldokumenteret modelleringskoncept.
  • Udstillingsmodellerne kan gå på tværs af flere forretningsdomæner.
  • Der vil være mindre begrebsforvirring via veldokumenterede modeller.