luftfoto af danmark

Grunddatabestyrelsen

Grunddatabestyrelsen træffer de vigtige strategiske, økonomiske og politiske beslutninger om Grunddata i drift og udvikling. Dermed sikrer bestyrelsen de gode rammer for det offentliges arbejde med at udvikle og distribuere grunddata

Udover SDFE tæller Grunddatabestyrelsen en bred skare af offentlige institutioner, herunder Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og Danske Regioner. Samarbejdet giver bestyrelsens medlemmer mulighed for at drøfte nye tendenser for, hvordan grunddata kan skabe større samfundsnytte på tværs af den offentlige forvaltning.

Du kan læse mere om, hvordan Grunddatabestyrelsen er organiseret på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.

Kontakt