helikopter i luften

Forsvar og beredskab

Geografisk information i form af kort er det helt nødvendige logistiske grundlag for at gennemføre de militære strategier og taktikker ved krigsførelse

Af historiske årsager har Det Danske Forsvar siden 1988 ikke haft en egen egentlig kortlægningsinstitution, som det ses i mange andre lande. I stedet bliver Forsvaret løbende forsynet med land-, fly- og søkort af SDFE og Geodatastyrelsen.

For at sikre at Forsvaret har de nødvendige kortmaterialer og geodata, har SDFE en samarbejdsaftale med Forsvaret, hvor vi rutinemæssigt leverer de kort, data og tjenester, som der aktuelt er brug for, som fx opdaterede landkort over Danmark, Færøerne og Grønland og flykort over Danmark. For at imødekomme Forsvarets behov for at få leveret geospatiale produkter hurtigt og med kort varsel er der opbygget et fælles produktionsmiljø for de civile og militære kort. Forsvaret kan tillige få løst specielle opgaver og projekter over såvel dansk som udenlandsk område. Aftalen omfatter også rådgivning, løsningsudvikling, geospatial infrastruktur, kompetenceudvikling og deltagelse ved nationale og internationale arbejdsgrupper og fora.

Beredskabet

Der er stort sammenfald i de ydelser, som SDFE leverer til Forsvaret og til beredskabet, dvs. til fx politi, brandvæsen og ambulancetjenester. SDFE deltager i den nationale operative stab, som er det organ, der står for at koordinere indsatsen ved større krisesituationer. Her hjælper vi med at etablere et geografisk situationsbillede i tilfælde af større kriser, ulykker og katastrofer. Derudover støtter SDFE generelt beredskabet med rådgivning omkring brug af geodata og geografiske løsninger.

Kontakt

Større projekter

Samarbejdsaftalen med Forsvaret har også givet mulighed for at SDFE nu medvirker i to større, internationale projekter for Forsvaret:

  • MGCP (Multinational Geospatial Co-production Program) som omhandler international kortlægning til militær brug.
  • TREx som er produktion af en verdensomspændende højdemodel.