Udsigt over by

Danske samarbejder

Arbejdet med data og datainfrastruktur handler også om samarbejde og koordinering. Det baner vejen for, at data kan komme til nytte i en lang række sammenhænge

Indsamlingen, vedligeholdelsen, distribution og anvendelsen er noget, der involverer mange forskellige aktører på tværs af ressortområder og administrative niveauer og på tværs af den offentlige og den private sektor.

SDFE er en aktiv del af en række etablerede danske samarbejder, der danner grundlag for initiativer, hvor mange forskellige aktører bidrager til sammen at skabe fælles løsninger, der kommer alle til gode. 

Samarbejderne spænder fra store fællesoffentlige initiativer som Grunddataprogrammet og GeoDanmark til samarbejder på specifikke fagområder

I Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi, i Grunddataprogrammet og GeoDanmark-samarbejdet udfolder SDFE sin rolle som tværoffentlig aktør, når det handler om geo- og forvaltningsdata. Det samme gør sig gældende i Samordningsudvalget, hvor SDFE samler repræsentanter fra stat, kommuner, regioner, videnskabsinstitutioner og geodatabranchen.

Derudover indgår styrelsen i specifikke samarbejdsrelationer, fx med DTU Space og i en lang række aktiviteter, som understøtter forsvars- og beredskabsområdet. SDFE indgår som aktiv part i det nationale beredskab.

I Geoforum deltager styrelsen i forskellige aktiviteter, som har til formål at fremme videndeling og netværk på det geofaglige område.