datamodellering

Strategi

I Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering arbejder vi for at gøre det nemt for den offentlige sektor, virksomheder og private at hente og kombinere data. Data giver mulighed for at træffe vigtige samfundsbeslutninger på det bedst mulige grundlag. Ved at stille data til rådighed på en enkel måde, sparer vi tid og penge, der kan bruges til andet, som skaber værdi i samfundet.

Data om alt fra bebyggelser til klima og infrastruktur hjælper os med at forstå, hvordan vores samfund udvikler sig, og hvordan vi kan indrette os bedst til gavn for borgere og virksomheder. Alt i vores samfund er knyttet til et sted: Hvor vi bor, hvor grænsen mellem kommuner går, hvor bygninger ligger, hvor regnvandet løber osv. Alle disse oplysninger – data – bliver brugt af både den offentlige sektor, virksomheder og borgere. Data skaber værdi, når de bliver brugt af nogen – og efterspørgslen på data er stor. I SDFE er det vores ambition, at så mange som muligt skal have størst mulig gavn af offentlige data.

Du kan læse mere om vores mål og indsatsområder nedenfor. 

Du kan hente strategien her

Danish Agency for Data Supply and Efficiency - Strategy 2020 (English version)

Mål

 

strategi - det gode beslutningsgrundlag
strategi - frigør tid og penge
strategi - grundlag for vækst

Indsatsområder

strategi - realtidsbillede

Et aktuelt billede:

Digitaliseringen skaber bedre muligheder for, at den offentlige sektor kan danne sig et overblik over udviklingen af vores land og i vores samfund, mens den sker. Vi skal arbejde for, at data giver det offentlige et aktuelt billede, man kan forvalte ud fra. 
strategi - data bruges sammen

Vi skal sørge for, at forskellige data kan bruges sammen:

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er eksperter i at binde data sammen. Vi har ansvar for, at vores data kan bruges direkte i mange forskellige sammenhænge. Derfor skal vi gøre data klar til, at de kan bruges sammen med andres data, uanset hvilken forvaltning, de er relevante for.
strategi - analyse

Nye metoder:

For at skabe værdi, er det afgørende, at vi kan forstå, hvor vores indsats kan forløse det største potentiale. De kommende år skal vi udvikle kompetencerne til bedre at kunne analysere os frem til, hvor vores indsats kan bruges bedst.

strategi - værdi i forvaltningsprocesser

Forvaltningsdisciplin:

Vores data skal være brugbare og værdifulde for politikere og embedsmænd i den offentlige sektor. Vi skal udvikle vores tværoffentlige arbejde, så vi gør et bedre datagrundlag til en integreret del af politik-udviklingen og sagsbehandlingen i den offentlige sektor.

strategi - nemmere at finde data

Færre indgange:

Vi skal gøre det nemmere for brugerne at finde data, der skaber et bedre videngrundlag for deres arbejde. Det kræver, at vi konsoliderer de eksisterende indgange til data og sikrer, at de giver brugerne mest mulig værdi i deres arbejde.

strategi - sammensætning af data

Fleksible muligheder:

Når brugerne skal have fat i data, skal de selv kunne kombinere de data, der er mest relevante for dem. Det kræver, at vi skaber fleksible adgange, hvor brugerne kan få flere forskellige typer data på samme tid, og at vi samtidig sikrer en god brugeroplevelse.