Udvikling og grøn omstilling

Kontoret for Udvikling og Grøn omstilling arbejder med politik- og forretningsudvikling med henblik på at øge anvendelse og værdi af de frie offentlige data. Vi arbejder med at identificere, kvalificere og analysere nye anvendelsesmuligheder for data og digital infrastruktur, som vi omsætter til beslutningsgrundlag for nye initiativer.

Vi fokuserer særligt på mulighederne for at sætte styrelsens data og kompetencer i spil i forhold til den grønne omstilling af det danske samfund. Det er vores mål at identificere og modne nye måder at dataunderstøtte klimaindsatsen. 

Kerneopgaver:

  • Digitaliseringsklar lovgivning
  • Potentialer for dataunderstøttelse af ny klimaindsats
  • Datainfrastruktur for Smart City og IoT
  • Forsyningssektordata
  • Dataunderstøttelse af transportsektoren
  • Koordinering af Den Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi

Kontorchef: Laura Poulsen