Ressourcer

Ressourcer har ansvar for, at styrelsens ressourcer, dvs. både økonomi, kompetencer og fysiske faciliteter udnyttes effektivt og forvaltes efter gældende regler. Vi understøtter ledelsens strategiske og løbende prioriteringer og sikrer effektiv service og administrativ støtte til ledelsen og medarbejderne.

Kerneopgaver

  • Strategisk styring
  • Økonomistyring
  • HR og personaleadministration
  • Projektporteføljestyring
  • Administrativ støtte, herunder journal, administrative processer og systemunderstøttelse
  • Intern kommunikation
  • Bygningsdrift og intern service


Kontorchef: Ditte Mørup Frederiksen