Projekt global højdemodel

Kontoret har ansvaret for et samarbejde med Forsvaret, hvor SDFE kvalitetssikrer og editerer data under det internationale TREx-program (TandemX High Resolution Elevation Data Exchange Programme). Arbejdet gennemføres som led i styrelsens generelle samarbejde med Forsvaret og munder ud i en verdensomspændende digital højdemodel, som er den første af sin art i verden. TREx data indgår i SDFE’s arbejde med kortlægning af Grønland.

Kontorchef: Katarina Ritz