Politik og vækst

Politik og Vækst arbejder med politik- og forretningsudvikling. Vi modner tværgående samarbejder og politikudvikler gennem dialoger, drøftelser og forhandlinger. Vi identificerer og analyserer potentialer for anvendelse af data og datainfrastruktur i den offentlige sektor og udpeger indsatsområder for resten af styrelsen. Ligeledes analyserer og dokumenter vi de erhvervs- og samfundsøkonomiske effekter af styrelsens eksisterende data.

Vores nuværende fokus indebærer bl.a. kortlægning af potentialer for anvendelse af data og datainfrastruktur inden for energi- og forsyningsområdet samt muligheder for nyttiggørelse af observations- og positioneringsdata fra satellitter.

Kerneopgaver

  • Identifikation og etablering af nye tværoffentlige datasamarbejder.
  • Udvikling af nye forretningsområder, herunder understøttelse af vækst.
  • Understøttelse af EFKM’s fokus på øget brug af data og digitalisering i forsyningssektoren.
  • Koordinering af tværoffentlige udviklingsinitiativer.
  • Betjening af sekretariat af det ministernedsatte Samordningsudvalg vedrørende infrastrukturen for geografisk information


Kontorchef: Jens Brandt Sørensen