Metode og teknologi

Metode og Teknologi arbejder med en bred vifte af it- og digitaliseringsopgaver. Vi understøtter resten af styrelsen med arkitektur, informationssikkerhed og databeskyttelse, systemudvikling, test m.v. Desuden koordinerer vi styrelsens samarbejde med Statens It.

Vi huser koncernfunktioner omkring DPO og informationssikkerhed, og vi repræsenterer styrelsen såvel som hele EFKM i flere fællesoffentlige og internationale samarbejder.

Kerneopgaver

  • Forretnings- og it-arkitektur i SDFE og deltagelse i det fællesoffentlige arkitekturarbejde
  • Standarder og teknologimønstre
  • Intern udvikling og vedligehold it-systemer
  • ESDH og fællessystemer. Intern support
  • It-handleplan for systemvedligehold
  • Testmanagement
  • It-driftsbudget og koordination af it-drift og sikkerhed hos Statens It
  • Informationssikkerhed: incidents, awarenes og auditering
  • Databeskyttelse og GDPR: DPO-funktion for SDFE og KEFMs koncern


Kontorchef: Jesper Stæhr Mikkelsen