Metode og teknologi

Metode og Teknologi arbejder med en bred vifte af it- og digitaliseringsopgaver. Vi understøtter resten af styrelsen med arkitektur, informationssikkerhed og databeskyttelse, systemudvikling, test m.v. Desuden koordinerer vi styrelsens samarbejde med Statens It.

Vi huser koncernfunktioner omkring DPO og informationssikkerhed, og vi repræsenterer styrelsen såvel som hele EFKM i flere fællesoffentlige og internationale samarbejder.

Kerneopgaver

  • Standardisering af forretningsarkitektur, ITarkitektur, platformsvalg, applikationsvalg m.v.
  • Teknologimønstre, metode og udvikling.
  • IT-drift, herunder koordination og opfølgning i forhold til Statens It.
  • Styring af IT-drift budget
  • Koordination og standardisering af ITkontrakter.
  • Screening, udvikling og vedligehold af SDFE’s IT-systemer.
  • Koordinering, udvikling og drift af Kvalitetsledelsessystemet.
  • Informationssikkerhed, herunder koordinationog opfølgning.
  • Databeskyttelsesopgaver som følge af EU's persondataforordning.


Kontorchef: Jesper Stæhr Mikkelsen