Jordobservationer

I Jordobservationer indsamles og kvalitetssikres en række af de basisdata, som benyttes til en bred vifte af offentlige og private formål. Basisdata, som er lette at kombinere med andre data, og som løbende opdateres.

JOB har ekspertise inden for indsamling, tolkning og anvendelse af data fra drone, fly og satellit.

En eks­per­tise, som bl.a. anvendes i produktionen af GeoDanmark-ortofotos, skråfotos, sommerortofotos og ved fællesoffentlige indkøb. Desuden repræsenterer vi Danmark i det fælleseuropæiske satellitprogram Copernicus og varetager formandskabet for det nationale Copernicus Udvalg.

Desuden har JOB dataansvaret for Danmarks Højdemodel og afledte produkter og udfører indsamling, kvalitetssikring, tolkning og anvendelse til brug for bl.a. analyser til terræn, klima og vand. Vi har herudover en vigtig rolle med at konsolidere, videreudvikle, ajourføre og stimulere brugen af højdemodellen.

Kerneopgaver

  • Indsamling, tolkning og anvendelse af billeder og data fra fly og satellitter, herunder skråfotos.
  • Deltagelse i tværoffentlige fora om anvendelsesmuligheder for jordobservationer mv.
  • Danmarks Højdemodel og heraf afledte produkter, herunder samarbejder om anvendelse og opdatering.


Kontorchef: Theresa Kjærside