Geografiske referencer

Geografiske referencer varetager SDFEs myndighedsansvar for de geodætiske infrastrukturer, som bl.a. omfatter implementering af geografiske referencesystemer med tilhørende transformationer, registre, fikspunkter og fysiske installationer samt den nationale anvendelse af positioneringsdata og implementering af Galileo.

Det gør vi i Danmark, Grønland og Færøerne, og vores arbejde er en forudsætning for en nøjagtig og stabil stedbestemmelse over tid.

Stedbestemmelse udgør grundlaget for landmåling og sø- og landkortlægning og for infrastrukturen for stedbestemt information. Den geodætiske infrastruktur er tillige udgangspunktet for fastlæggelsen af Rigsfællesskabets grænser.

Vi kvalitetssikrer også private RTK-tjenester, så brugerne kan anvende tjenesterne til at bestemme deres nøjagtige geografiske position. 

Kerneopgaver

  • Vedligehold og udbygning af geodætiske infrastrukturer i Danmark, Grønland og Færøerne.
  • Metoder til positionering og standardisering, samt national anvendelse af positioneringsdata og implementering af Galileo i dansk geodætisk infrastruktur.
  • Referencenet, herunder drift og vedligeholdelse af permanente referencestationer.
  • Præcisionsmålinger til bestemmelse af højde og positioner.
  • Vertikale landbevægelser.
  • Samarbejde med DTU Space, samt forskning i geodæsi og positionering.
  • Ejer af forsknings- og udviklingsplatformen Testbed i Aarhus for Præcisionspositionering og Autonome Systemer (TAPAS)


Kontorchef: Søren F. Christensen