Forvaltningssamarbejder

Forvaltningssamarbejder (FSA) har ansvaret for to store anvendelsesprojekter: Projektet for Geografiske Variable (PGV) og Ledningsejerregistret (LER). FSA er desuden ansvarlig for koordinering af styrelsens internationale aktiviteter i bl.a. UN-GGIM, EuroGeographics, nordisk samarbejde og arktisk SDI.

Med PGV-opgaven bidrager FSA med leverancer af geografiske variable til at understøtte Skatteforvaltningens arbejde med at øge kvaliteten af ejendomsvurderingerne. Opgaven forudsætter en tæt koordinering med flere kontorer i SDFE.  

Formålet med LER er at forebygge graveskader, der dels kan være dyre for entreprenøren, dels til stor gene for borgere og virksomheder, der har brug for vand i hanen og strøm i stikkontakten. Ledningsejerregistret bidrager med viden om ledningernes placering til at reducere forekomsten af graveskader.

Kerneopgaver

  • Beregning af geografiske variable (fx afstand til motorvej, eller beliggenhed i forhold til kystlinje)
  • Koordinering af leverancer til PGV fra SDFE’s øvrige kontorer
  • Leverandørstyring, brugerbetjening og økonomistyring af det eksisterende LER
  • Projektstyring om videreudvikling af LER, herunder interessentinddragelse, lovregulering og styring af anskaffelse af nyt IT-system
  • Deltagelse i internationalt samarbejde, fx EuroGeographic, UNGGIM, Arktisk SDI og samarbejdet mellem de nordisk kortinstitutioner


Kontorchef: Morten Nordahl Møller