Effektivisering

Effektivisering arbejder med anvendelse og værdiskabelse af SDFE’s data. Effektivisering bidrager til at muliggøre øget anvendelse af SDFE’s data gennem løbende og systematiske analyser af anvendelsen af data og etablerer dermed et analytisk grundlag for tilpasning af SDFE’s tjenester og services til bedst muligt at imødekomme anvendernes behov. Effektivisering arbejder desuden med at identificere nye indsatsområder, hvor kombinationen af forskellige data kan skaber værdi i nye myndigheders forvaltninger.

Effektvisering gennemfører samfundsøkonomisk analyse og effektmålinger til at dokumentere den værdi, som SDFE skaber for både offentlige og private aktører i det omkringliggende samfund.

Effektivisering varetager desuden koordineringen af Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategis initiativ om Fælles data om terræn, klima og vand. Indsatsen gennemføres sammen med en lang række parter, der anvender data om vand, klima og terræn i deres forvaltningsopgaver. Ved at sikre en effektiv fællesoffentlig brug af data, bedre tilgængelighed og koordineret datainfrastruktur vil myndigheder, virksomheder og borgere kunne effektivisere deres arbejde med håndteringen af vand.  

Kerneopgaver

  • Understøttelse af brugen af SDFE’s data på eksisterende og nye offentlige forvaltningsområder.
  • Identifikation af nye strategiske projekter, hvor kombinationen af forskellige data kan effektivisere den offentlige forvaltning.
  • Koordinering af det fællesoffentlige initiativ om fælles data om terræn, klima og vand.
  • SDFE’s BA-enhed
  • Samfundsøkonomisk analyse og effektmåling.


Kontorchef: Vakant