Datadistribution

Datadistribution har ansvaret for at der er let adgang til styrelsens data gennem Kortforsyningen.dk, Geodatainfo.dk, aws.dk og styrelsens kortviser. Ansvaret indebærer drift, vedligehold, og udvikling af infrastruktur, snitflader og services i overensstemmelse med styrelsens mål om at sikre sammenhængende og værdiskabende adgang til data. Hertil kommer ansvar for at sikre vurdering, koordinering og kvalitetssikring af nye produkter og ydelser.

Vi har endvidere ansvar for forretningsmodel og aftaler vedrørende distribution af andre myndighederes data gennem Kortforsyningen.

Endelig har vi ansvar for, at styrelsens distribution af grunddata sker gennem den fællesoffentlige datafordeler.

Kerneopgaver

  • Kortforsyningen, herunder infrastruktur, snitflader og services.
  • Distribution af adressedata via AWS.
  • Koordination af arbejdet med distribution af andre myndigheders data gennem Kortforsyningen.
  • Koordinering af arbejdet med idriftsættelse af SDFE’s grunddata på den fællesoffentlige datafordeler.
  • Realisering af målbilledet om let adgang til data.
  • Visualisering af data som led i distributionen af data.


Kontorchef: Laura Meyer Harrison