Databank

Databank-kontoret er omdrejningspunkt for opbygning af en sammenhængende datainfrastruktur, hvor data fra mange forskellige kilder fungerer sammen på en måde, så de kan bruges sammen i forskellige sammenhænge. Vi har til opgave at koordinere og facilitere implementering af den danske infrastruktur for geografisk information, og at dataindholdet er kombinerbart i forhold til bred anvendelse indenfor digital forvaltning. Ift Strategi 2020 er opgaverne særligt relevante for målet om at skabe det gode beslutningsgrundlag og indsatsområdet om, at forskellige data kan bruges sammen.

Kerneopgaver

  • SDFE’s datawarehouse (databank) og databasemiljø, der samler data mhbp. distribution.
  • SDFE’s datainfrastruktur.
  • Facilitere samarbejde om udvikling af relevante krydsreferencer.
  • Koordinere og facilitere etablering af sammenhængende datamodeller og regler for håndtering af data.
  • Drive og udvikle platforme til håndtering af data og informationer om disse.
  • Implementering af INSPIRE direktivet, herunder lov om geografisk information.


Kontorchef: Jesper Weng Haar