Afledte data

Afledte data (ADA) arbejder med afledning og visualisering af geografiske data, herunder udarbejdelse af digitale topografiske kortprodukter, på det civile og militære område for hele Rigsfællesskabet. Herudover leverer ADA internationale kortprodukter og dataløsninger til Forsvaret. For kontinuerligt at kunne levere produkter og løsninger af høj relevans for brugerne udvikler og effektiviserer ADA løbende infrastrukturen for produktionen af geografiske data og produkter.

På det civile område har ADA bl.a. ansvaret for at opdatere og udvikle skærmkortet, der er et multiskalerbart baggrundskort og en række digitale kort over Danmark i forskellige skala til forvaltningsbrug.

På det militære område varetager ADA SDFEs interesser i det strategiske samarbejde med Forsvaret på det geospatiale område, der er udmøntet i en samarbejdsaftale. ADA leverer inden for samarbejdsaftalens rammer bl.a. militære landkort og flyvekort samt data og tjenester over hele Rigsfællesskabet. Arbejdet omfatter også rådgivning og undervisning, løsningsudvikling, kompetenceudvikling og deltagelse ved nationale og internationale arbejdsgrupper og fora på vegne af Forsvaret. Endvidere laver ADA kvalitetssikring af vektordata under det internationale MGCP-program for Forsvaret.

ADA har desuden ansvaret for nykortlægning af Grønland, der forventes færdig i 2022. Kortlægningen sker i samarbejde med Selvstyret, Forsvaret og A.P. Møller Fonden. Udover digitale kort over Grønland udarbejdes en højdemodel, og der tilvejebringes ortofoto, vektordata og data over stednavne i Grønland. ADA skal i forbindelse med kortlægningen sikre, at der etableres en infrastruktur, der gør kortlægningen mulig og sikrer mulighed for opdateringer i fremtiden.

Kerneopgaver

  • Afledning og visualisering af geodata.
  • Løsninger til Forsvaret vedrørende kort og geodata. 
  • Editering og sikre kvaliteten af geodata under MGCP/Grønland, herunder grønlandske stednavne.
  • Koordination af kortlægningsprojekt af Grønland.


Kontorchef: Thomas Damsgaard