Oplysningsbrev til brugerundersøgelse af SDFE-hjemmeside

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig via Userneeds spørgeskema. Du finder vores kontaktoplysninger her. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

 1. Formålet med og samtykke til behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Brugerundersøgelsen er foranlediget af SDFE alene med henblik på at optimere vores hjemmeside ud fra brugernes behov. Det er vigtigt for os, at brugerne kan finde det, de søger, og at de er tilfredse med måden hvorpå siden i øvrigt er bygget op.

Dit samtykke er en forudsætning for vores behandling af dine personoplysninger:

 • Brugerens deltagelse i undersøgelsen sker helt frivilligt, hvorfor indsamlingen af IP-adresser og e-mails samt eventuelle andre personoplysninger, der måtte blive indtastet af brugeren, kræver dennes samtykke.  
 1. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Der bliver indsamlet almindelige personoplysninger i form af brugerens e-mail og IP-adresse.
  • E-mailen bliver dog kun indsamlet, hvis brugeren oplyser denne.
  • IP-adressen indsamles og logføres kun af tekniske og sikkerhedsmæssige grunde, hvorfor den ikke indgår i selve analysen af svarene.
 1. Modtagere eller kategorier af modtagere
 • Hverken SDFE eller Userneeds udleverer personoplysninger, der måtte blive indsamlet via spørgeskemaet, til tredjeparter.
 1. Ingen overførsel af personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS

Userneeds har over for SDFE afgivet en såkaldt lokationsgaranti, således at SDFE har sikkerhed for, at personoplysningerne lagres på servere i Danmark, også hvad angår back-up af Userneeds database.    

 1. Opbevaring af dine personoplysninger

IP-adresserne slettes automatisk fra loggen efter 3 måneder.

Den samme slettefrist gælder for de indtastede e-mails. Dog gemmes kontaktoplysninger på vinderen af lodtrækningen i en periode på maksimalt 5 år for at sikre vinderens rettigheder i forbindelse med præmieringen. Vi er i den sammenhæng bevidste om, at sletning skal foretages, så snart behovet for at kunne dokumentere overdragelsen af det vederlagsfrie formuegode ophører.

 1. Din ret til at trække samtykket tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage før fristen for besvarelsen af brugerundersøgelsen udløber, indgår din besvarelse af spørgeskemaet ikke i vores analyse, idet et manglende samtykke er ensbetydende med, at vi er forpligtet til at bede Userneeds om at slette dine personoplysninger i Userneeds database og back-up.

 1. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Indsigtsretten: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. Idet databehandlingen er relativ simpel, er ovenstående information dækkende for at skabe en tilstrækkelig gennemsigtighed med, hvad vi indsamler og hvordan det sker.

Ret til at få rettet personoplysninger: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. For den konkrete databehandling vil det således være muligt for dig at bede os om at anføre en anden e-mail, end den du måtte have opgivet i din besvarelse. 

Ret til at få slettet personoplysninger: Idet vores grundlag for at behandle oplysninger om dig sker på baggrund af dit samtykke, har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige slettefrist indtræffer.

Ret til begrænsning af databehandlingen: Gør du brug af din ret til begrænsning, må vi i udgangspunktet godt opbevare dine oplysninger, men ellers ikke foretage yderligere med dem.  

Ret til indsigelse mod databehandlingen: Det bemærkes, at databehandlingen ikke sker med henblik på markedsføring, og at din rettighed til at trække dit samtykke tilbage vil være mere oplagt at bruge på den konkrete behandling. For os er det vigtigt, at behandlingen sker på lovlig vis, nemlig på baggrund af dit informerede samtykke.

 1. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. Det er ikke en forudsætning, at du først har taget kontakt til os, men du skal vide, at vi tager imod enhver henvendelse med konkrete klagepunkter, så vi hurtigst muligt kan komme i dialog med dig, herunder afklare de faktuelle forhold i lyset af dine rettigheder.