Fotos og GeoDanmark-data

GeoDanmark-data er grundlaget for SDFE’s forskellige kort, som benyttes mange steder i både det offentlige og i private virksomheder. GeoDanmark-data og -ortofotos vedligeholdes ved hjælp af landsdækkende luftfotos, der fotograferes hvert forår. Desuden producerer SDFE en række andre fotoprodukter

GeoDanmark-data

GeoDanmark-data og GeoDanmark-ortofotos er en del af de frie grunddata.

GeoDanmark-data er specificeret, så man kan skelne mellem bygninger, veje, søer, skove og så videre, så man kan sammensætte et kort, der passer til lige netop det, man ønsker at formidle.

GeoDanmark-data vedligeholdes hvert år gennem et samarbejde mellem SDFE og kommunerne. Af de fem regioner ajourføres én som totalajourføring. Det betyder at hele datasættet gennemgås for ændringer. De resterende fire regioner ajourføres på baggrund af udpegninger fra diverse sagsbehandlinger i kommuner og stat, også kaldet administrativ ajourføring. Ajourføringerne foretages ved brug af luftfotos, der produceres landsdækkende hvert forår med pixelstørrelse 15 cm.

GeoDanmark-data følger en specifikation som er målrettet den offentlige forvaltnings behov for kort til administration. 

Fra de landsdækkende luftfotos produceres GeoDanmark-ortofotos med pixelstørrelse 12,5 som udstilles som frie data på Kortforsyningen.

Inden de endelige GeoDanmark-ortofotos er færdigproduceret, udstilles Quick Ortofotos, som ikke er geometri- og farvekorrigerede. Quick Ortofotos udstilles også som frie data på Kortforsyningen, men erstattes løbende med GeoDanmark-ortofotos, når disse bliver færdige.