Kort i tre slags

Fotos og GeoDanmark-data

GeoDanmark-data er grundlaget for SDFE’s forskellige kort, som benyttes mange steder i både det offentlige og i private virksomheder. GeoDanmark-data og -ortofotos vedligeholdes ved hjælp af landsdækkende luftfotos, der fotograferes hvert forår. Desuden producerer SDFE en række andre fotoprodukter

GeoDanmark-data

GeoDanmark-data og GeoDanmark-ortofotos er en del af de frie grunddata.

GeoDanmark-data er specificeret, så man kan skelne mellem bygninger, veje, søer, skove og så videre, så man kan sammensætte et kort, der passer til lige netop det, man ønsker at formidle.

GeoDanmark-data vedligeholdes hvert år gennem et samarbejde mellem SDFE og kommunerne. Af de fem regioner ajourføres én som totalajourføring. Det betyder at hele datasættet gennemgås for ændringer. De resterende fire regioner ajourføres på baggrund af udpegninger fra diverse sagsbehandlinger i kommuner og stat, også kaldet administrativ ajourføring. Ajourføringerne foretages ved brug af luftfotos, der produceres landsdækkende hvert forår med pixelstørrelse 15 cm.

GeoDanmark-data følger en specifikation som er målrettet den offentlige forvaltnings behov for kort til administration. 

Fra de landsdækkende luftfotos produceres GeoDanmark-ortofotos med pixelstørrelse 12,5 som udstilles som frie data på Kortforsyningen.

Inden de endelige GeoDanmark-ortofotos er færdigproduceret, udstilles Quick Ortofotos, som ikke er geometri- og farvekorrigerede. Quick Ortofotos udstilles også som frie data på Kortforsyningen, men erstattes løbende med GeoDanmark-ortofotos, når disse bliver færdige.

Kortet viser den aktuelle status på den årlige fotogrammetriske ajourføring af GeoDanmark data.

Når kommunerne er markeret som ”opdateres nu” og til de er ”ajour i database” er datasætte ude hos en ekstern producent til opdatering.

Øvrige fotoprodukter

SDFE producerer også fotos, som ikke er en del af GeoDanmark.

Sommerortofotos

Hvert år produceres sommerortofotos i samarbejde med interesserede parter. Sommerortofotos udstilles på en lukket service for parterne via  Kortforsyningen.

Skråfotos

SDFE udstiller skråfotos for hele Danmark. De aktuelle skråfotos er indsamlet i løbet af 2017.

Skråfotos kan findes på to måder. SDFE udstiller skråfotos på en webløsning, så man let kan se på billederne.

Derudover tilbyder SDFE skråfotos til gratis download via Kortforsyningen, hvis man har behov for at arbejde detaljeret med billederne.  

Da det er store datamængder, kan man vælge mindre områder. Skråfotos bliver leveret digitalt i formatet jpg.

Skråfotos er optaget fra hvert verdenshjørne, så hele Danmark kan ses fra nord, syd øst og vest. Herudover er optaget billeder lodret ned, så man kan se Danmark lige ovenfra. Lodbillederne har en opløsning på ca. 10cm på terrænet. Opløsningen på skråfotos vil derimod variere, da billerene er taget på skrå, så opløsningen bliver dårligere jo længere objektet er fra flyet.

Læs mere om skråfotos

FAQ om skråfotos

Information om SDFE's behandling af skråfotos

Tilpasning af skråfotoviser med URL-parametre

Satellitbilleder

Adgang til frie satellitbilleder over hele Europa kan findes via link til Copernicus services.   

Salg af flyfotos

SDFE stiller GeoDanmark-ortofotos til rådighed gratis via kortforsyningen. Men interesserede har også mulighed for at købe kopier af SDFE's flyfotos over Danmark, Grønland og Færøerne og flyfotos orienteringsparametre ved at sende os en mail.

Vi leverer billederne digitalt i de gængse formater jpg, tiff og pdf.

Du kan finde de aktuelle priser her

Nedenfor kan du få mere information omkring flyfotos fra henholdsvis Danmark, Grønland og Færøerne, samt læse om særlige vilkår for virksomheder.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har flyfotos helt tilbage fra 1958.

Flyfotos, der er taget før 1995, er sort/hvide. Fra 1995 begyndte SDFE at fotografere i farver. Alle flyfotos taget efter år 2001 er i farver.

Flyfotos fra 2015 og fremefter er landsdækkende fotograferinger i 15 cm pixelstørrelse. I 2015 blev hele landet fløjet i 15cm undtagen HRKS, som stadig var i 10cm pixels. Herefter bliver landet fløjet i 15 cm, dog flyves udvalgte områder i 10 cm

Her kan du se, hvor der er fløjet hvilke år, og i hvilken pixelstørrelse frem til 2015. 

Siden 1931 er der med jævne mellemrum foretaget flyfotografering over Grønland.

I årene 1978, 1981, 1985 og 1987 gennemførtes en total dækning af de isfrie områder i Grønland med flyfotos 1:150.000.

Færøerne er dækket af flere serier af flyfotos.

I 1958 blev øerne dækket af en sort/hvid serie i målestokken 1:12.000. I 1970 findes en dækning i 1:25.000 - se oversigtskort.

I årene 1982, 1983 og 1984 blev der taget billeder både i målestokken 1:30.000 og 1.15.000. Ingen af serierne er totaldækkende. 

Oversigtskort for serien 1:30.000.

Oversigtskort for serien 1:15.000: 1982 1983 og 1984 .

Serien 1:15.000 i 1984 blev optaget i farver.

Når virksomheder køber scannede flyfotos fra SDFE erhverver de samtidig følgende rettigheder:

  • Kopierne må anvendes frit til internt brug i virksomheden
  • Anvendelsen omfatter udtegning, opretninger, ortofotoproduktion eller andre afledte produkter
  • Afledte produkter må frit videresælges til trediepart uden vederlag til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
  • Salg af kopier eller simple forstørrelser af Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings flyfotos må ikke finde sted.
  • Publikation af kopier og/eller simple forstørrelser er omfattet af de almindelige regler for offentliggørelse af Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings materialer.

Kontakt

Metode og status for årets fotografering

Læs mere om, hvordan vi arbejder med data og se status på årets fotoflyvninger på siden Flyfotos og laserscanning

Vilkår for brug af GeoDanmark-data

Som led i aftalen om frie grunddata er der vedtaget standardvilkår for brugen af de frie geografiske data. Vilkårene er tilpasset til GeoDanmark og tager dermed højde for den delte ophavsret til GeoDanmark-data mellem kommunerne og SDFE. Vilkårene gælder også i forbindelse med kommunernes videregivelse af data til 3. part.

 

Vilkår for brug af GeoDanmark-data