Datafordeleren – Én indgang til grunddata

Datafordeleren er distributionskanalen, som gør grunddata fra flere myndigheder tilgængelige samme sted

Datafordeleren afløser en række offentlige distributionsløsninger og sikrer, at myndigheder og virksomheder får nem og sikker adgang til grunddata i ét samlet system frem for mange forskellige systemer og snitflader.

Den offentlige sektor samarbejder om at øge grunddatas kvalitet og bringe data i spil, så de bidrager til en mere effektiv og moderne offentlig sektor og til vækst i private virksomheder.

En moderne, stabil og lettilgængelig distribution af grunddata er afgørende for, at Grunddataprogrammet realiserer visionen om at effektivisere, modernisere og forbedre forvaltningen i den offentlige sektor. Bedre data og bedre distribution skaber også bedre betingelser for innovation og vækst i private virksomheder.

Datafordeleren åbner trinvist for grunddata

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har ansvaret for Datafordeleren og huser samtidig Datafordelerens driftsorganisation. Datafordeleren åbner trinvist for adgangen til grunddata. Det vil sige, at der løbende kommer flere grunddata på Datafordeleren.

Figuren nedenfor viser samspillet mellem myndigheder, der leverer grunddata til Datafordeleren, og forskellige anvendere, der tilgår data på Datafordeleren, når alle grunddata kan hentes via Datafordeleren.