Datafordeler logo

Datafordeleren – Én indgang til grunddata

Datafordeleren er distributionskanalen, som gør grunddata fra flere myndigheder tilgængelige samme sted

Datafordeleren samler grunddata fra flere myndigheder og sikrer, at myndigheder og virksomheder får nem og sikker adgang til grunddata i én samlet distributionskanal frem for mange forskellige offentlige distributionsløsninger og snitflader.

En samlet, stabil og lettilgængelig distribution af grunddata er afgørende for at effektivisere, digitalisere og forbedre forvaltningen i den offentlige sektor. Bedre data og bedre distribution skaber også bedre betingelser for innovation og vækst i private virksomheder.

Datafordeleren åbner trinvist for grunddata

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har ansvaret for Datafordeleren og huser samtidig Datafordelerens driftsorganisation. Der vil løbende komme flere grunddata i drift på Datafordeleren.

Figuren nedenfor viser samspillet mellem myndigheder, der leverer grunddata til Datafordeleren, og forskellige anvendere, der tilgår grunddata på Datafordeleren..

datafordeler diagram

Kontakt

Fællesoffentlig datadistribution