Danske Stednavne

Stednavne er vigtige for samfundet. De bliver anvendt af 112, Rejseplanen, kommuner, miljømyndigheder og mange flere. SDFE vedligeholder registret Danske Stednavne, som er det officielle register for stednavne i Danmark

Danske Stednavne indeholder stednavne på alt lige fra træet Kongeegen og byen Centrum til halvøen Jylland. Det bliver til 140.000 danske stednavne i alt, der alle er registreret med en geografisk placering. Det kan være et punkt, en linje eller et område, der beskriver stednavnets geografiske udbredelse.

SDFE's kortviser kan du søge på alle stednavnene, og der er også mulighed for at tilknytte Danske Stednavne som lag i kortet.

Adgang til data om stednavne

Danske Stednavne er en del af de frie grunddata, som alle frit kan benytte via web-tjenester. Du kan hente data fra Danske Stednavne på Datafordeleren, som nu er den officielle distributionsplatform. Data er pt. tilgængelige som WFS-tjeneste, mens fildownload og WMS er under implementering. Distribution via Kortforsyningen forventes opretholdt frem til december 2019.

Danske Stednavne-datasættet som udstillet på Datafordeleren indeholder 25 navnekategorier med 217 undertyper. I featurekataloget fra udstillingsmodellen kan du se en beskrivelse af hver navnetype, attributter m.v. Med hensyn til Danske Stednavne udstillet på Kortforsyningen Download, følger de en lidt anden struktur, men undertyperne er de samme. Kortforsyningens webtjenester har samme model som Datafordelerens.

Indberetning af stednavne

Det er landets kommuner, der indberetter nye, ændrede og udgåede lokale stednavne i Danske Stednavnes indberetningsportal.

Alle andre er dog også velkomne til at indberette stednavne; hvis du mener, at et stednavn bør indgå i registret og skal med på styrelsens kort, kan du indberette det.

Læs mere om indberetning af stednavne