Danmarks fiskpunktregister

Danmarks Fikspunktsregister - Valdemar

De fysiske fikspunkter i landskabet danner tilsammen referencenettet. Til referencenettene er der tilknyttet referencesystemer, som er grundlaget for al opmåling og kortlægning

Webapplikationen Valdemar giver adgang til fikspunkternes koordinater og deres mange attributter, og mulighed for at udføre transformation mellem de forskellige referencesystemer.

Valdemar giver adgang til fikspunktsoplysninger i Danmark, Færøerne og Grønland, både for gældende og historiske systemer.

Gå til Danmarks fikspunktsregister - Valdemar    

Systemudviklere kan hente fikspunkter for Danmark gennem WFS-tjenesten på kortforsyningen.dk.

Koordinattransformation

For små datamængder er omregning af koordinater mellem aktuelle og historiske koordinatsystemer lettest at udføre gennem websiden Online koordinattransformation.

 For større datamængder og mere avancerede beregninger anbefaler vi brug af programmet KMSTrans2, som du kan hente fra udviklersiden på Bitbucket.

Til indbygning i eget programmel anbefaler vi transformationsbiblioteket trlib, som dog kun understøttes en begrænset periode fremover - se mere på siden om den geodætiske infrastruktur bag korrdinattransformationer, og siden om de nationale referencenet.

Kontakt

Gå til Valdemar