Danmarks adresseregister

Danmarks Adresseregister

Adresser er vigtige for samfundet – vi orienterer os efter dem, 112 finder vej efter dem, de står på breve, de anvendes i virksomhedsregistrering, af Folkeregistret og af mange flere

SDFE har ansvaret for det officielle register over adresser i Danmark. Navnet på registret er Danmarks Adresseregister (DAR, se faktaboks). Det er kommunerne, som administrerer Danmarks adresser, herunder opretter og nedlægger adresser.

Data er frit tilgængelige

Data i Adresseregistret stilles frit til rådighed for alle via AWS Suiten (Adresse Web Services). AWS Suiten er en fælles betegnelse for en række services, som tilbyder it-systemer adgang til data og funktionalitet om Danmarks adresser. Formålet med AWS Suiten er at give myndigheder, virksomheder og borgere mulighed for at anvende autoritative adresser i deres it-systemer.

Sådan registreres adresser

Kommunerne registrerer adresser med UUID (unik nøgle), geografisk placering og adressebetegnelse (vejnavn, husnummer, evt. etage, evt. dørbetegnelse, evt. supplerende bynavn, postnummer og postdistrikt). Registreringen af adresser sker i henhold til Adressebekendtgørelsen. Her er et eksempel på en adressebetegnelse:

Lærkevej 9C, 1. tv
Komdrup
9293 Kongerslev

Hvis man opdager en fejl i en adresse, skal man henvende sig til kommunen. Man kan undersøge, hvilke adresser der findes på danmarksadresser.dk.

Kontakt Adresseregistret

Om DAR

DAR (Danmarks Adresseregister) er grunddataregistret for adresser i Danmark. I alt er der registreret ca. 3,5 millioner adresser i DAR. Alle adresserne er registreret med geografisk koordinat, en entydig adressebetegnelse og en unik nøgle, som gør dem lette at anvende på tværs af offentlige og private it-systemer.

Klagesager

Man kan klage til SDFE over kommunernes fastsættelse af adresser (inden 4 uger fra kommunens afgørelse er truffet). Styrelsen kan kun tage stilling til de retlige spørgsmål i sagen, dvs. om kommunen har truffet afgørelse efter reglerne i forvaltningsloven og adressereglerne i Adresseloven og Adressebekendtgørelsen. Styrelsen behandler ikke klager over postnumre.

For yderligere information

På danmarksadresser.dk kan du læse mere om Danmarks Adresseregister, gældende regler og praksis samt søge iblandt alle adresser på et kort og få vist detaljerede oplysninger.