Danmarks Adresseregister

Adresser er vigtige for samfundet – vi orienterer os efter dem, 112 finder vej efter dem, de står på breve, de anvendes i virksomhedsregistrering, af Folkeregistret og af mange flere

SDFE har ansvaret for det officielle register over adresser i Danmark. Navnet på registret er Danmarks Adresseregister (DAR, se faktaboks). Det er kommunerne, som administrerer Danmarks adresser, herunder opretter og nedlægger adresser.

Data er frit tilgængelige

Data i Adresseregistret stilles frit til rådighed for alle via AWS Suiten (Adresse Web Services). AWS Suiten er en fælles betegnelse for en række services, som tilbyder it-systemer adgang til data og funktionalitet om Danmarks adresser. Formålet med AWS Suiten er at give myndigheder, virksomheder og borgere mulighed for at anvende autoritative adresser i deres it-systemer.

Sådan registreres adresser

Kommunerne registrerer adresser med UUID (unik nøgle), geografisk placering og adressebetegnelse (vejnavn, husnummer, evt. etage, evt. dørbetegnelse, evt. supplerende bynavn, postnummer og postdistrikt). Registreringen af adresser sker i henhold til Adressebekendtgørelsen. Her er et eksempel på en adressebetegnelse:

Lærkevej 9C, 1. tv
Komdrup
9293 Kongerslev

Hvis man opdager en fejl i en adresse, skal man henvende sig til kommunen. Man kan undersøge, hvilke adresser der findes på danmarksadresser.dk.