geografisk inddeling

Danmarks Administrative Geografiske Inddeling

Hvor ligger sognene, hvor går kommunegrænserne og hvor skal vi stemme henne? Det kan du se i grunddataregistret Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI)

DAGI indeholder de officielle administrative afgrænsninger i Danmark. Her holder SDFE styr på de mange grænser i Danmark.

I DAGI-registret er der på nuværende tidspunkt grænser for landets ca. 2200 sogne, 98 kommuner, 5 regioner, 22 retskredse, 12 politikredse, 92 opstillingskredse og ca. 1100 postnumre. Senest er registret blevet udvidet med bl.a. ca. 1400 afstemningsområder og ca. 8000 supplerende bynavne.

Data er frit tilgængelige

DAGI er en del af de fællesoffentlige grunddata. Det betyder, at vi stiller data frit til rådighed for borgere, private virksomheder og den offentlige sektor. Datafordeleren er den officielle distributionsplatform for DAGI. 

På Datafordeleren findes data fra DAGI som multigeometriobjekter i skala 1:10.000, der kan kaldes som WFS-tjenester og REST service. I januar 2020 bliver der også mulighed for at hente DAGI-data i generaliserede skalaer (1:250.000, 1:500.000 og 1:2.000.000) og som WMS og fildownload.

På Kortforsyningen er DAGI-grænserne udstillet i tre skalaer:

  • 1:10.000 er grundskalaen og den mest detaljerede. Sammen med adressekoordinaterne kan man på baggrund af DAGI-grænserne udpege den præcise beliggenhed af en adresse i fx et sogn eller et afstemningsområde. Dette giver mulighed for, at man kan koble personregistrering på en adresse sammen med hvilket sogn, personen hører under, eller hvor vedkommende skal stemme. I Grunddataprogrammet vil CPR-registret og DAGI-grænserne således være koblet tæt sammen via adresserne i Danmarks Adresseregister.
  • 1:500.000 er et oversigtskort uden detaljer, der viser hele Danmark på en A0-side.
  • 1:2.000.000 er meget forsimplet og viser Danmark på en A4 side.

I SDFE kortviser har du en let adgang til at se de administrative grænser.

Sådan indsamler vi data om administrative grænser

Grænserne i DAGI er registreret ud fra andre grunddatasæt som eksempelvis GeoDanmarks kystlinje og vandløb, samt Matrikelkortet.

SDFE er ikke myndighed for grænserne, men er ansvarlig for løbende at vedligeholde registret for grænserne. Der eksisterer samarbejdsaftaler mellem SDFE og de myndigheder og andre, som har ansvaret for, hvor grænserne går, fx Kirkeministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og PostNord.

Datasæt

DAGI-datasættet som udstillet på Datafordeleren indeholder 15 temaer. I objektspecifikationen DAGI Objektspecifikation 2.0. kan du se en beskrivelse af hvert tema, attributter m.v.

Med hensyn til de syv DAGI-temaer, som udstilles via Kortforsyningen, kan du her læse om hvert enkelt tema.

Dette datasæt repræsenterer Danmarks inddeling i 98 kommuner, således som de blev fastlagt i forbindelse med kommunalreformen i 2007, samt senere ændringer og justeringer.

Læs databeskrivelse

Dette datasæt repræsenterer Danmarks inddeling i 5 regioner, således som det blev fastlagt i forbindelse med kommunalreformen i 2007, samt senere ændringer og justeringer.

Læs databeskrivelse

Dette datasæt repræsenterer Danmarks inddeling i ca. 2000 sogne, som fastlagt af Kirkeministeriet.

Læs databeskrivelse

Dette datasæt repræsenterer Danmarks inddeling i 24 retskredse, således som det blev fastlagt i forbindelse med politi- og domstolsreformen i 2006-2007.

Læs databeskrivelse

Dette datasæt repræsenterer Danmarks inddeling i 12 politikredse, således som det blev fastlagt i forbindelse med politi- og domstolsreformen i 2006-2007.

Læs databeskrivelse

Dette datasæt repræsenterer Danmarks inddeling i ca. 1100 postnumre, således som de er fastlagt i postnummersystemet, der blev etableret i 1967.

Læs databeskrivelse

Dette datasæt repræsenterer Danmarks inddeling i 92 opstillingskredse, 10 storkredse og 3 landsdele af hensyn til folketingsvalg og folkeafstemninger, således som de blev fastlagt i forbindelse med valgreformen i 2007.

Læs databeskrivelse 

Kontakt

Regions- og kommunekort

Her kan du downloade et kort over Danmarks regioner og kommuner pr. 2008