Parcelhuskvarter

SDFE’s frie data åbner døre for innovative løsninger

Udviklingen i vores samfund går stærkt som aldrig før. Det stiller store krav til den offentlige sektor og vores evne til at arbejde effektivt og til at kunne træffe kloge beslutninger, der følger med udviklingen. Her spiller data og digitalisering en stor rolle. Data og digitale værktøjer giver os nemlig mulighed for at løse de offentlige opgaver både bedre og billigere. Men det kræver, at samfundet hele tiden forsynes med lettilgængelige data af høj kvalitet.

I Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er det vores ambition, at data nu og i fremtiden skal være en væsentlig driver i innovationen af det danske samfund, så vi får en moderne og effektiv offentlig sektor, og så vi giver virksomhederne mulighed for at udnytte data til nye vækstmuligheder. Derfor arbejder vi hele tiden på, at data af høj kvalitet er nemme at få fat i og nemme at bruge.  SDFE’s data er frit tilgængelige for alle – både myndigheder, virksomheder og borgere. Vi har data om administrative grænser, adresser, terrænet, vandløb og søer og meget mere. Og vores data bliver heldigvis allerede brugt i stor stil. I 2016 blev der registreret mere end 4 mia. forespørgsler på SDFE’s data. Det er mere end en firdobling, siden vores data blev frie for alle i 2013. I samme tidsrum er brugerne af vores data blevet 75 gange flere, så vi i dag har ca. 60.000 registrerede brugere af vores data.

Værdien af data: Kloge beslutninger, effektivisering og vækst

De frie data skaber værdi hos dem, der bruger dem. Det sker oftest ved, at vores data kombineres og bruges sammen med andre data i alt fra brancheanalyser til klimatilpasningsindsatser. Det giver nye indsigter, effektiviseringsgevinster og gør det nemmere for virksomhederne at udvikle nye digitale løsninger og produkter. En undersøgelse viser, at vores data i 2016 har medført effektiviserings- og produktionsgevinster for 3,5 mia. kroner i den offentlige og private sektor. Det er en fordobling af værdien siden 2012.

Udviklingen fortsætter

Vi tror på, at brugen af data til mange forskellige formål vil blive ved med at stige de kommende år. Uanset hvad man skal bruge data til, er det vigtigt, at man nemt kan finde dem, finde ud af at bruge dem og få informationer om de data, man gerne vil bruge. Hvis det fulde potentiale i vores data skal høstes, skal vi sikre, at data har høj kvalitet, er aktuelle og så nemme at bruge som overhovedet muligt, så vi alle – og ikke kun dataeksperterne – kan udnytte den viden og de muligheder, data tilbyder. 

Frie data skaber værdi i den private sektor

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har i 2019 fået foretaget en analyse af den værdi, som frisættelsen af data har skabt i den private sektor.

Læs om rapportens konklusioner

Læs hele rapporten