Havn

TEMA: Positionering - Satellitter over Europa skaber grundlag for vækst

SDFE arbejder med at skabe en mere præcis positionering, som kan understøtte udviklingen af det danske samfund

Efterår 2017

Det er måske ikke så afgørende, om GPS’en viser et par meter forkert, når vi er på vej i sommerhus, for vi skal nok finde frem alligevel. Men for den generelle samfundsudvikling vil behovet for den nøjagtige position blive større og større.

Der findes i forvejen tre GNSS-systemer (Global Navigation Satellite System). Det amerikanske GPS-system kender de fleste nok, men der findes også et russisk og et kinesisk system. Og nu er der så også et europæisk system på vej i form af Galileo.

Med Galileo sættes mange nye satellitter i kredsløb om jorden. I Danmark er det SDFE, der har ansvaret for at skabe de nødvendige forudsætninger, der gør, at vi kan få det optimale ud af de mange nye satellitter.

Flere satellitter i luften

Alle fire GNSS-systemer kan bruges både til navigation, med nogle meters nøjagtighed, og til opmåling, ned til få cm nøjagtighed. Et velkendt problem ved det nuværende GPS er dog, at positioneringen er unøjagtig i områder med høje huse

Når Galileo er fuldt implementeret vil det bidrage til en hurtigere og mere nøjagtig positionering og navigation, fordi der simpelthen vil være flere satellitter i luften. Galileos satellitbaner har også en fordelagtig placering i forhold til Arktis, hvilket vil give helt nye muligheder for præcis positionering i disse egne. Desuden vil Galileo give mulighed for en meget nøjagtig tidsreference.

Aarhus skal være forsøgsby

En mere præcis positionering kan anvendes i mange sammenhænge, og i takt med den teknologiske udvikling vil der opstå nye muligheder for at anvende de mere præcise data, og her er det selvfølgelig vigtigt, at vi som samfund er klar til at udnytte mulighederne.

Derfor starter SDFE et testprojekt op i Aarhus, som skal udforske nye anvendelsesmuligheder. I Aarhus vil SDFE understøtte satellitterne i luften med 5-10 GNSS-referencestationer, som opstilles inden for et relativt begrænset område i byen. Referencestationerne har en præcisions GNSS-modtager monteret og de er etableret på fundamenter, der ikke flytter sig. På den måde vil det i området være muligt at lave meget nøjagtig positionering på få cm også af genstande, der bevæger sig.

Testområdet skal kunne bruges som en slags udviklings- og forskningscenter for både private og offentlige aktører, som vil have frit spil i forhold til, hvordan de vil kunne bruge data og udvikle hard- og software, som anvender en præcis tids- og/eller positionsangivelse. Det skulle gerne lede til, at danske virksomheder bliver udviklingsførende inden for positionering.

 

Galileo

  • Galileo er et civilt system
  • Systemet er fuldt udbygget i 2020
  • Det kommer til at bestå af i alt 30 satellitter
  • Gratis standardservice med en nøjagtighed på ca. 4 m (mulighed for at en kommerciel service med en nøjagtighed på ca. 10-20 cm)

Aarhus-projektet

  • Titlen på Aarhus projektet er: TAPAS – Testbed Aarhus for Præcisionspositionering og Autonome Systemer
  • Det forventes i drift i løbet af 2018
  • Formål med projektet er at finde ud af den højst opnålige positionsnøjagtighed med Galileo i sand tid samt at etablere en platform for nøjagtig og hurtig positionering med Galileo, GPS m.fl.
  • Et udviklings- og forskningsprojekt i et samarbejde med Aarhus Kommune og DTU Space
  • Data skal være frit tilgængelige for alle
  • En platform for andre udviklings- og forskningsprojekter som har brug for nøjagtig positionering og tidsangivelser