mark

TEMA: Klimatilpasning - Bedre data sikrer færre oversvømmelser

Vores samfund skal de næste 15-20 år investere cirka 40 milliarder kroner i at klimatilpasse Danmark. SDFE distribuerer data om vores land, som gør det muligt at se, hvor pengene gør mest nytte

Forår 2017

Fremtidens klimaforandringer rykker tættere og tættere på. Siden 1990 er vandstanden i havene omkring Danmark steget med 3 mm pr. år i gennemsnit. Samtidig har vi oplevet, hvordan stormfloder, skybrud og langvarig regn har skabt oversvømmelser og skader for milliarder af kroner. Når ekstremregn og stormflod rammer landet, bliver kældre, veje og huse i lavtliggende områder oversvømmet – med store skader til følge. Men hvis vi ved, hvor vandet vil løbe hen, og hvor der er risiko for oversvømmelser, kan vi forberede os og undgå mange ødelæggelser.

Data leder vandet fra haven til havet

Med udgangspunkt i initiativet ”Fælles data om terræn, klima og vand” vil SDFE sammen med Miljøstyrelsen og landets kommuner og regioner arbejde med, hvordan data kan bidrage til at beskytte landets borgere, infrastruktur og vigtige samfundsværdier mod oversvømmelser. Et vigtigt element i initiativet er de unikke datasæt, som SDFE udvikler og leverer – bl.a. Danmarks Højdemodel.

Med SDFE’s data kan kommunerne let få aktuel viden om, hvor vandet befinder sig, og hvor det løber hen. Det er et vigtigt instrument, når de skal beslutte, hvor de skal bygge diger og etablere korridorer, der leder vandet væk fra bygninger og sårbare områder. Eller hvor de f.eks. skal etablere forhøjede betonkanter, nye regnbede og ændre kloakføringer og tagnedløb, så vandet ender i havet og ikke i haven.

Frie data gør os alle klogere

I fremtiden vil det kun være endnu mere afgørende, at beslutningstagere har adgang til et nøjagtigt billede af, hvor vandet bliver udbredt, og hvor der er størst risiko for oversvømmelser, hvis vores fælles investeringer i at klæde samfundet på til fremtidens regnskyl skal komme os alle sammen til gode.

Derfor er SDFE’s kortdata frit tilgængelige, og fra marts 2017 kan nye hydrologiske kort også anvendes gratis af alle. På den måde kan vi bidrage til, at fremtidens beslutninger og klimainvesteringer bliver truffet på det bedst mulige grundlag.