parcelhuse

TEMA: Grunddataprogrammet – et tværoffentligt initiativ, der skaber værdi

Standardisering og et løft til kvaliteten af offentlige data betyder, at sagsbehandlingen i det offentlige kan blive mere effektiv, og at både offentlige og private virksomheder kan bruge data til at skabe værdi i samfundet

Efterår 2017

I Danmark har vi i mange år været gode til systematisere den viden, som løbende bliver indsamlet om borgere, virksomheder og geografiske referencer, såsom adresser og vejnavne. Det har givet os en unik mulighed for at bruge data til at gøre den offentlige sektor endnu mere effektiv.

Med etableringen af Grunddataprogrammet i 2013 har den offentlige sektor fået en samlet tilgang til  arbejdet med de grundlæggende data om Danmark og danskerne. Formålet med programmet er at standardisere data, så det bliver muligt at kombinere data på tværs af registre, at kvalitetssikre data, så de er korrekte, fuldstændige og opdaterede, og at distribuere data på en fælles platform.

Frisættelse af data

Et af de første initiativer i Grunddataprogrammet var frisættelsen af geografiske data i 2013. En effektmåling, som SDFE gennemførte i 2016, viser, at alene frisættelsen af data har skabt en effektiviseringseffekt på omkring 1 mia. kr. og en produktionseffekt på 2.5 mia. kr.

Efterhånden, som grunddataprogrammet gennemføres, må det forventes, at der kan høstet yderligere produktions- og effektiviseringsgevinster.

Omfattende kvalitetsløft

Grunddataprogrammet givet en samlet indgang til de grundlæggende data, men skal de mange data virkelig give værdi, er det nødvendigt, at de har ens standard og en høj kvalitet. For eksempel er data i nogle tilfælde blevet registreret forskelligt i kommuner, regioner og stat. Der har været flere forskellige måder at registrere eksempelvis et vandløb eller en bopælsadresse.

Derfor består Grunddataprogrammet af en række delprogrammer, hvor arbejdet med Geodata og data til vandforvaltning og klimatilpasning er afsluttet, ligesom de øvrige delprogrammer er langt med arbejdet.

Det er enormt vigtigt for den offentlige forvaltning og i øvrigt også for private virksomheder at kunne knytte virksomheder og personer til en geografisk placering. Men det kræver f.eks., at adressedata er korrekte og opdaterede. Det lyder måske ligetil, men når der findes 3,5 millioner adresser i Danmark, 208 veje, der hedder Mågevej, et utal af etageejendomme og en del baggårde, så er det pludselig ikke så ligetil at definere en adresse.

Adresseprogrammet har sikret, at adresser registreres på samme måde i alle kommuner.

Datafordeleren skal sikre en effektiv distribution

At standardisere og kvalitetssikre data gør det ikke alene. Det skal også være enkelt for brugerne at få adgang til og anvende data. Som en del af Grunddataprogrammet etablerer SDFE Datafordeleren, som skal sikre en moderne, stabil og lettilgængelig distribution af grunddata.

Dermed kan en række offentlige distributionsløsninger udfases, og myndigheder og virksomheder får nem og sikker adgang til grunddata i ét samlet system frem for mange forskellige systemer og snitflader.

Bedre data og bedre distribution skaber også bedre betingelser for innovation og vækst i private virksomheder.

Om grunddata

Grunddata er oplysninger om:

 • Personer
 • Virksomheder
 • Adresser
 • Ejendomme
 • Geografi

Grunddataprogrammets formål er at samle grunddata på tværs af statens it-systemer, så den offentlige og private sektor effektivt kan anvende dem.

Det indebærer, at grunddata standardiseres, så de kan kombineres, at kvaliteten af data løftes, og at der etableres en samlet distributionsplatform.

Med Grunddataprogrammet gøres grunddata samtidigt frit tilgængeligt for private, der fx kan anvende grunddata i udviklingen af nye produkter og løsninger.

Læs mere om grunddata og Grunddataprogrammet

Grunddataprogrammet og SDFE

SDFE har ansvaret for fem delprogrammer i grunddataprogrammet:

 • Ejendomsdataprogrammet
  - Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

 • Adresseprogrammet
  - Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative enheder og stednavne

 • Vanddata
  - Fælles Grunddata for vandforvaltning og klimatilpasning

 • Geodata
  - Fri og effektiv adgang til geografiske data

 • Datafordeleren
  - Fælles distributionsløsning til grunddata