Master

TEMA: SDFE sikrer fremtidens forsyning med data

Strøm i stikkontakten, vand i hanen og gas til komfuret er noget, de fleste tager for givet. Men forsyningen skal også følge med, når befolkningen flytter sig eller nye industriområder skyder op. Data og digital infrastruktur sørger for, at vi kan tilpasse vores forsyning, så den også i fremtiden passer til behovene i de danske virksomheder og familier

Forår 2017

I dag leverer 2500 forskellige vandværker vand til vandhanen, og 500 fjernvarmeselskaber sørger for varme til radiatorerne. Det gør forsyningssektoren til en af de største sektorer her i landet, og den genererer en enorm mængde af data om danskerne og vores virksomheders brug af ressourcer.

Hvor skal man sætte ind?

Når der er mange forskellige selskaber, er der også mange forskellige måder at indsamle data på. Ligesom sektoren er den data, de producerer, fragmenteret og uensartet. Det gør det svært at sammenligne, hvor effektivt forsyningsselskaberne bliver drevet, og hvordan behovene ser ud på tværs af landet. Det er derfor svært at gennemskue, hvor man skal sætte ind, næste gang man skal investere store summer i en fremtidssikret forsyning.

I SDFE arbejder vi på at sikre ensartede data, som man kan bruge på tværs af sektorer. Derfor undersøger vi, hvilke data forsyningssektoren anvender i dag for at finde frem til, hvordan vi i højere grad kan sikre sammenlignelighed og sammenhæng på tværs af myndigheder, forsyningsselskaber og driftssystemer. Når data bliver standardiseret, kan man bruge dem sammen med andre datasæt – både i de forskellige grene af forsyningssektoren og generelt i det offentlige.

En forsyningssektor i verdensklasse

Med mere sammenhængende data, vil det blive lettere for forsyningsvirksomhederne at træffe beslutninger om, hvor vi skal investere i infrastruktur til forsyning, og hvor vi kan optimere vores arbejdsgange. Bedre data sikrer bedre beslutninger og lavere omkostninger for både virksomheder og privatpersoner.

Vi gør det allerede godt i Danmark. Med vores stabile forsyning har vi mulighed for at tilbyde gode forhold til såvel borgere som danske og internationale virksomheder. Men med de muligheder data stiller til rådighed, kan vi gøre det endnu mere effektivt og rentabelt. Derfor går SDFE som et led i regeringens strategi ”En forsyningssektor i verdensklasse” forrest med fokus på at få forsyningsdata helt op på det højeste niveau. Med indsatsen er vi med til at sikre, at vi har en fremtidssikret, sammenhængende og effektiv forsyningssektor i verdensklasse.