rør

TEMA: Digitale ledningsoplysninger giver færre graveskader

Der ligger 750.000 kilometer ledninger, rør og kabler i jorden under os. Ofte ved man ikke præcis, hvor de ligger, og derfor sker det indimellem, at vand- eller elforsyningen ryger, fordi et kabel er gravet over. SDFE’s løsninger leverer viden om, hvor ledningerne ligger begravet. Det betyder, at vi undgår mange graveskader og unødvendige gravearbejder. Det sparer hele samfundet for både tid og penge

Forår 2017

De fleste har nok oplevet, at der er gravearbejde på den samme strækning to, tre og endda mange gange, når teleudbydere eller forsyningsselskaber skal lægge nye kabler, ledninger og rør i jorden. Samlet set graver ca. 4000 forskellige aktører på skift i den danske jord. Det kræver nøjagtig viden og præcis koordinering.

Færre afbrydelser med bedre viden

I SDFE har vi ansvaret for Ledningsejerregistret (LER), hvor graveaktører kan finde oplysninger om, hvilke ledningsejere, der i forvejen har ledninger, rør og kabler i jorden i det område, hvor de skal grave. Det betyder færre afbrydelser og forsyningssvig, fordi færre kabler bliver gravet over.

Som en vigtig del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2016-2020, bliver oplysninger om alle underjordiske ledninger nu digitale og ensartede. For graveaktørerne betyder det, at hvor man tidligere skulle sammenligne en lang række kort af varierende kvalitet i mange forskellige formater – fra fuldt digitale data til 80 år gamle håndtegnede kort – vil LER i fremtiden samle oplysninger fra ledningsejerne i én overskuelig og samlet pakke over ledningskort, som vi videresender til graveaktører. På den måde kan de få et overblik over de tusindvis af ledninger, der ligger i jorden under os.

Samtidig vil digitaliseringen betyde, at aktører fremover vil få adgang til informationer langt hurtigere end tidligere. På den måde kan LER bedre understøtte akutte gravearbejder, næste gang en ledning er stået af.

En tidssvarende, hurtig og præcis koordinering

Det nye LER får også et modul, hvor graveaktører kan annoncere kommende gravearbejder og tilmelde sig notifikationer, så de får besked, næste gang andre planlægger gravearbejder i et område, de selv ønsker at grave i. Det bliver med andre ord meget lettere at koordinere og planlægge gravearbejde, så det er til mindst mulig gene.

Det nye LER vil blive lanceret i 2019, og vi forventer at lancere en bedre mulighed for at koordinere gravearbejde allerede i 2017.