Ipad

En bedre og hurtigere offentlig sektor

Som borgere bruger vi data som aldrig før. Med vores smartphone ved hånden finder vi vej i verden, og når vi dyrker sport, kan løbeure og apps fortælle os, om vi er blevet hurtigere eller bedre siden sidst. Hvis ikke, kan vi tilrettelægge vores træning, så vi næste gang kommer et skridt tættere på ambitionen. 
På den måde kan de data, vi har ved hånden, give os bedre mulighed for at opnå vores mål.

Det samme gælder i det offentlige Danmark. Her hjælper data om alt fra bebyggelser til klima og infrastruktur os med at forstå, hvordan vores samfund udvikler sig, og hvordan vi kan indrette os bedst til gavn for borgere og virksomheder.

Alt der sker, sker et sted

Engang samlede man især data ind for at udvikle de landkort, der var grundlaget for meget af arbejdet i både forsvaret og den offentlige forvaltning: Hvor var der skove og moser? Hvor gik de danske grænser? Hvordan så et terræn ud med militærets strategiske blik? Indtil omkring 1960 krævede det, at man skulle på med gummistøvlerne, ud i landet og i gang med håndholdt måleudstyr, når man skulle kortlægge landet.

I dag kan vi indsamle og behandle data om vores land på langt mere effektive måder, og vi kan bruge informationerne til mere. I SDFE arbejder vi for, at vi som samfund får mest muligt ud af det potentiale, som gode data rummer.

Med det geografiske sted som universalnøgle låser vi selv vanskelige dataporte op og kombinerer datasæt på tværs, så data fra vidt forskellige områder i det offentlige taler sammen. På den måde kan den offentlige sektor yde en hurtigere og mere kvalificeret service til borgerne.

Flere bruger data

Samtidig er data blevet et afgørende element i at skabe strategiske beslutningsgrundlag for mange flere. I Danmark er det nemlig blevet nemmere for alle at bruge data om den offentlige sektor. Alle – både i det offentlige og i det private – har fra den 1. januar 2013 kvit og frit kunnet hente grunddata og bruge dem i deres eget arbejde. SDFE bidrager til, at det er nemt for andre at finde og kombinere de data, de har brug for.

Vores produkter som fx Datafordeleren, Kortforsyningen og Ledningsejerregistret giver mulighed for, at både det offentlige og det private kan bruge data til at understøtte deres arbejde eller skabe helt nye forretningsområder. Det vidner den store stigning i antallet af brugere om. Over 60.000 personer og virksomheder bruger i dag vores offentlige data til at skabe værdi og vækst i hele samfundet. Før 2013 var tallet 500.

Ny teknologi gør vores viden mere præcis

Den fagtradition, der engang startede med landopmålinger, er i dag en digitaliseret proces takket være konstante teknologiske fremskridt. Satellitter og GPS’er har effektiviseret arbejdet med at samle data ind og gjort det mere nøjagtigt. Det betyder, at vi kan klare det samme arbejde på en brøkdel af tiden. Med ny teknologi ved hånden og en smartere måde at håndtere data på løser vi flere opgaver med færre hænder. Det frigør ressourcer, som kan bruges til at skabe værdi andre steder i vores samfund. Det er kernen i effektivisering.

I dag står vi midt i datas årti, og data vil kun spille en endnu større rolle i fremtiden og hjælpe os yderligere på vej mod et smartere samfund. I Finland kører selvkørende træfældningsmaskiner allerede rundt med data som en del af drivkraften, og danskerne vil inden for en årrække kunne sætte sig ind selvkørende biler og lade sig transportere ved hjælp af blandt andet nøjagtige positioneringsdata.

Dette er blot nogle af de steder, hvor data fremover kan hjælpe os med at sikre endnu bedre og mere effektive arbejdsgange. Nye potentialer, vækstmuligheder og anvendelsesområder vil hele tiden vise sig. Derfor ser vi det som vores fornemmeste opgave at sikre, at data er tilgængeligt og kan blive brugt til at understøtte stadig flere forretningsområder og forvaltningsprocesser. Sådan som vores historie har vist, at data har udviklet vores samfund indtil nu.