Grønland

SDFE vil i perioden i 2018-2022 lave en nykortlægning af de isfrie dele af Grønland.

Kortlægningen foretages i samarbejde med Grønlands Selvstyre, Forsvarsministerietet og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (A. P. Møller Fonden).

Det eksisterende kortgrundlag i Grønland er forældet og er ikke egnet til at understøtte en moderne digital forvaltning og udviklingen af verdens største ø. Kortgrundlaget er baseret på dataindsamling fra 1930’erne og 1970-80’erne og er upræcist både med hensyn til højder, afstande og positioner.

Det er derfor afgørende, at Grønland får nye, digitale kort, som forventes at få positiv effekt for både den offentlige forvaltning og private brugere.

Med nye data og kort får alle adgang til den nøjagtige placering af f.eks. hytter, vandrestier og fjordsystemer. Det understøtter rekreative formål og øger trygheden og sikkerheden for borgere og turister, der færdes på vandet og i landskabet uden for byerne.

Forsvaret færdes ofte i øde egne af Grønland og over lange afstande på land og i luften. Derfor vil nye kort gøre planlægningen af deres aktiviteter betydeligt nemmere.

Med de nye data og kort kan Selvstyret også udvikle sin råstofforvaltning og foretage en nøjagtig registrering af koncessionsområder og rettigheder.

Private virksomheder inden for eksempelvis turisterhvervet vil kunne bruge kortdata til at udvikle deres forretninger.

Et areal på i alt 450.000 km2 bliver kortlagt ved brug af satellitbilleder. De nye digitale kort vil blive frit tilgængelige for alle.

Pilotprojekt: Kortlægning af fire områder i Grønland 2015-2017

Beslutningen om at kortlægge hele Grønland er taget med udgangspunkt i et pilotprojekt, hvor fire områder i Grønland med et samlet areal på omkring to gange Danmarks størrelse er blevet kortlagt ved brug af satellitteknologi.

I Danmark foregår kortlægning primært ved brug af flyfotos, men på grund af de store afstande og det vanskelige terræn i Grønland, vil det være meget omkostningsfuldt og vanskeligt at kortlægge Grønland på denne måde.

Pilotprojektet har vist, at satellitteknologien nu er så udviklet, at det er muligt at kortlægge i tilstrækkelig høj kvalitet ved brug af satellitbilleder, og det er på den baggrund besluttet at gennemføre en ny digital kortlægning af hele Grønland.

Pilotprojektet blev finansieret af A. P. Møller Fonden.

Kontakt

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Effektmåling fra pilotprojektet

I pilotprojektet blev der gennemført en effektmåling. Den viser, at de nye kort og data baseret på satellitbilleder opleves som en stor forbedring og forventes at få positiv effekt.

 

Hent rapporten ’Effektmåling af pilotprojekt Ny topografisk kortlægning af Grønland’