Kortlægning af Grønland og Færøerne

Et moderne samfund har brug for et vedligeholdt, digitalt, topografisk kortgrundlag, der kan understøtte alle aspekter af samfundets aktiviteter. Det er til gavn for de både borgere, virksomheder og den offentlige forvaltning

Grønland – pilotprojekt 2015-2017

Verdens største ø skal kortlægges digitalt til gavn for blandt andet miljøet, turismen og redningsberedskabet. Forældede kort og en smeltende indlandsis, der forandrer landskabet i Grønland, stiller krav om nye digitale kort.

De nuværende kort over Grønland er efterhånden af ældre dato. De er ikke særligt nøjagtige og kan ikke bruges sammen med GPS. Den nye kortlægning skal bidrage til udviklingen af den grønlandske forvaltning og infrastruktur samt den økonomiske udvikling. Præcise og detaljerede kort er endvidere vigtige i forbindelse med klima- og miljøovervågning, redningsberedskab, erhvervsudvikling, turisme og som sikkerhed for de, der færdes i naturen. Med den nye kortlægning kan politi og redningsfolk således bruge satellitnavigation sammen med kortet. Kortlægningen vil endvidere understøtte rigsfællesskabets suverænitetshåndhævelse i Grønland.

I første omgang kortlægger pilotprojektet et areal af Grønland på halvanden gange Danmarks størrelse i en målestok i 1:50.000. De nye landkort er digitale, hvilket gør dem mere fleksible og understøtter, at man kan kombinere data på mange forskellige måder.

I slutningen af 2016 var de sidste satellitfotos indsamlet i pilotprojektet, og projektet kunne bekræfte, at kvaliteten af satellitdata er høj nok til digital kortproduktion. Samtidig er produktionen af pilotprojektets digitale højdemodel afsluttet. I 1. halvår af 2017 produceres vektordata. Med udgangspunkt i disse nye detaljerede data designes kortenes udseende, hvorefter de vil kunne tilgås via SDFEs distributionskanal Kortforsyningen.

Pilotprojektet gennemføres i tæt samarbejde med A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Grønlands Selvstyre og Asiaq (Grønlands Forundersøgelser).

Når pilotprojektet er afsluttet med udgangen af 2017 evalueres resultaterne, og på den baggrund tager Grønlands Selvstyre og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet stilling til en samlet kortlægning af Grønland.

Færøerne – ny landkortlægning klar i begyndelsen af 2018

SDFE er i gang med en ny landkortlægning af hele Færøerne i samarbejde med den færøske kortmyndighed Umhvørvisstovan. Projektet blev startet i 2016, og de første data, forventer vi, kan anvendes med udgangen af 2017.

Data vil fra 2018 blive tilgængelige i forskellige skalaer, så brugerne kan kombinere og sammensætte relevante data til konkrete formål. Det betyder, at blandt andet myndighederne, beredskabet og turistindustrien kan bruge dem til temakort,  arealplanlægning, redningsaktioner mm.

I modsætning til landkortdata i Danmark og Grønland, er landkortdata over Færøerne ikke gratis.

Samarbejde om myndighedsopgaver

SDFE samarbejder løbende med de relevante myndigheder i Grønland og på Færøerne om de myndighedsopgaver, vi løser. Ud over de nævnte kortlægningsprojekter er SDFE også ansvarlig for at vedligeholde og ajourføre højdesystemet på Grønland og Færøerne, som danner grundlaget for kortlægningen og forskellige forvaltningsopgaver.

Ud over den løbende kontakt holder vi kontaktudvalgsmøde med det grønlandske selvstyre en gang om året. Her planlægger vi samarbejdet, holder status på de projekter, der er i gang, og diskuterer muligheder for nye samarbejdsområder.

SDFE repræsenterer også Grønland og Færøerne i forskellige internationale sammenhænge, fx Arctic Regional Hydrographic Commission og EuroGeographics.