Metadata

Metadata er en slags varedeklaration for data, der giver forbrugere information om datasæt og -tjenester, så det er nemmere at få overblik over og anvende data

Informationer om data har altid været vigtige, og med den øgede digitalisering er gode og valide metadata blevet endnu mere afgørende. Det øger muligheden for, at vores data bliver brugt der, hvor de kan skabe størst mulig nytte.

Gode og mere tilgængelige metadata

Hvis man skal bruge data på tværs af myndigheder, sektorer og landegrænser, kræver det standardisering. Det er blandt andet EU-direktivet INSPIRE med til at sikre. Gennem INSPIRE etablerer EU’s medlemslande en fælles europæisk infrastruktur for geografisk information. Alle EU’s medlemsstater der er med i INSPIRE-direktivet er forpligtet til at stille en række data og metadata til rådighed for nationale og internationale brugere.