Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies
luft-skyer-870x200

GeoDanmark

GeoDanmark er et samarbejde mellem SDFE og alle landets kommuner om en fælles kortlægning af Danmark

I GeoDanmark er det visionen, at det i videst muligt omfang skal være GeoDanmark-data, der bruges som den geografiske reference, når det offentlige løser opgaver.

Der findes nemlig rigtig mange områder, hvor man i sagsbehandlingen er afhængig af viden om landskabet og den nøjagtige placering af fx bygninger, veje, vandløb og søer, og det er her, GeoDanmark gerne vil spille en stor rolle.

Ud over at være kommunernes og statens fælles data er GeoDanmark-data også frie data, dvs. de kan frit bruges af alle. Samtidig er GeoDanmark-data også grundlaget for SDFE’s landkortdata. GeoDanmark-data kan hentes på Kortforsyningen.

GeoDanmark er en forening

GeoDanmark blev stiftet som en forening i 2007 under navnet FOTdanmark. Medlemmer af GeoDanmark er alle landets kommuner og SDFE.

Foreningens øverste myndighed er repræsentantskabet, hvor alle landets 98 kommuner og SDFE er repræsenteret. Ansvaret for foreningens drift varetages af en bestyrelse med tre kommunale repræsentanter og tre repræsentanter fra SDFE. I det daglige varetages driften af GeoDanmark af et sekretariat, som er delt imellem KL og SDFE. 

Du kan læse mere om GeoDanmarks bestyrelse, sekretariat og øvrige organisation på foreningens hjemmeside www.geodanmark.dk. Her finder du også foreningens vedtægter og referater fra bl.a. bestyrelsens møder.

Samarbejde om aktuelle data

Samarbejdet mellem SDFE og kommunerne er beskrevet i GeoDanmarks forretningsmodel. Her er det bl.a. aftalt, at vigtige elementer som veje, bygninger, vandløb og søer opdateres én gang om året baseret på ændringsudpegninger.

Det vil sige, at kommunerne udpeger områder, hvor der er sket ændringer afledt af sagsbehandling. Det kan fx være, at man i kommunen har behandlet en byggesag eller anlagt en ny vej eller sti. Denne form for ajourføring bygger på viden, som findes i den relevante kommunale forvaltning og dermed hos de medarbejdere, som bedst ved, hvordan virkeligheden tager sig ud. Pt. opdateres GeoDanmark-data dog hovedsageligt ved gennemgang på baggrund af flyfotos.

Du kan læse mere om, hvordan GeoDanmark-data vedligeholdes på www.geodanmark.dk. Her er der også mulighed for at finde specifikationen af GeoDanmark-data og blive klogere på GeoDanmarks systemunderstøttelse.

Administrativ ajourføring er vejen frem

På lidt længere sigt er det ambitionen, at information fra sagsbehandling skal flyde direkte videre til GeoDanmark-databasen, som derved kan opdateres i det øjeblik, en ændring er foretaget i virkeligheden. I praksis vil en medarbejder i en kommune dermed kunne oprette en ny bygning i GeoDanmark, så snart der findes viden om, at bygningen er opført. Det er den opdateringsform, som vi kalder administrativ ajourføring, og som i de kommende år vil stige i omfang og gøre GeoDanmark-data endnu mere aktuelle og anvendelige.