Politik og vækst

Politik og Vækst arbejder med politik- og forretningsudvikling. Vi modner tværgående samarbejder og politikudvikler gennem dialoger, drøftelser og forhandlinger. Vi identificerer og analyserer potentialer for anvendelse af data og datainfrastruktur i den offentlige sektor og udpeger indsatsområder for resten af styrelsen. Ligeledes analyserer og dokumenter vi de erhvervs- og samfundsøkonomiske effekter af styrelsens eksisterende data.

Vores nuværende fokus indebærer bl.a. kortlægning af potentialer for anvendelse af data og datainfrastruktur inden for energi- og forsyningsområdet samt muligheder for nyttiggørelse af observations- og positioneringsdata fra satellitter.

Kerneopgaver

Kontorchef: Jens Brandt Sørensen