Metode og teknologi

Metode og Teknologi arbejder med en bred vifte af IT- og datarelaterede opgaver. Vi understøtter blandt andet resten af styrelsen med udvikling af it-systemer, herunder standardisering af organisationens forretningsarkitektur, IT-arkitektur og valg af teknologi og applikationer samt egentlige screenings- og udviklingsopgaver. Desuden koordinerer vi styrelsens mange it-kontrakter og holder styr på den driftsnære it-økonomi.

Vi repræsenterer styrelsen såvel som hele EFKM i mange tværoffentlige og internationale samarbejder og fora. Vi deltager fx i arbejdet om arkitektur for digitalisering i regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, i samarbejde med bl.a. Digitaliseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner.

Vi koordinerer og følger op på styrelsens informationssikkerhed. Kontoret udarbejder politikker, procedurer og regelsæt for informationssikkerhed og følger op på efterlevelse af disse med passende kontroller. Desuden gennemfører vi awareness initiativer og risikovurderinger i forhold til det aktuelle trusselsbillede. Vi sikrer en tæt koordinering mellem informationssikkerhedsarbejdet og beskyttelse af persondata i henhold til persondataforordningen.

Kerneopgaver

  • Standardisering, herunder at sikre sammenhængen med den fællesoffentlige standardisering
  • Standardisering af forretningsarkitektur, IT-arkitektur, platformsvalg, applikationsvalg m.v. i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
  • Teknologimønstre, metode og udvikling
  • IT-drift, herunder koordination og opfølgning i forhold til Statens It
  • Koordinering, udvikling og drift af Kvalitetsledelsessystemet
  • Koordination og standardisering af IT-kontrakter
  • Styring af IT-drift budget
  • Informationssikkerhed, herunder koordination og opfølgning
  • Databeskyttelsesopgaver som følge af EU's persondataforordning.
  • Screening, udvikling og vedligehold af SDFE’s IT-systemer

Kontorchef: Bente Nielsen