Fællesoffentlig datadistribution

Vi udvikler Datafordeleren og sikrer, at den fungerer, som den skal. Samtidig bistår vi grunddataregistrene med at ”flytte ind” på Datafordeleren og distribuere forbedrede og sammenhængende grunddata.

Vi arbejder for at gøre Datafordeleren så nem at gå til som muligt. Vi sørger for at den rette dokumentation er til rådighed, og at anvenderne kan få support, hvis der er problemer.

Samtidig gør vi klar til, at Datafordeleren kan bruges til at distribuere flere offentlige data end dem, der er med i Grunddataprogrammet.

Kerneopgaver

  • Udvikling på Datafordeleren som en central del af Det Fællesoffentlige Grunddataprogram
  • Dokumentation, besvarelse af spørgsmål, support og forbedring af brugeroplevelser
  • Koordinering med registermyndigheder og samarbejde med brugere af grunddata
  • Kontrakt og samarbejde med KMD, som er Datafordelerens driftsleverandør
  • Aftaler med andre myndigheder om yderligere data på Datafordeleren


Kontorchef: Georg Jensen